Servis

Technický servis medicínskych zariadení

Technický servis vykonávajú naši servisní špecialisti odborne pravidelne školení na všetky nami ponúkané medicínske zariadenia. Sme vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou. Príslušní servisní špecialisti sú odborne spôsobilí a sú držiteľmi oprávnení na takúto činnosť, ktoré okrem iného vydáva Technická inšpekcia Slovenskej republiky.

Naša úzka spolupráca s výrobcami ktorých zastupujeme znamená mať k dispozícii ďalších vysokokvalifikovaných špecialistov technikov a lekárov aplikačných špecialistov, čo považujeme za ďalšiu záruku profesionálnej podpory našim zákazníkom. Zákazník tieto služby využíva bezplatne a hradí len služby technického servisu.

Ponúkame niekoľko typov servisných zmlúv, ktoré vždy zohľadňujú skutočné potreby našich zákazníkov, optimalizujú finančné riziká, snažia sa čo najviac skvalitniť funkčnosť a predĺžiť životnosť medicínskych zariadení.

Naše prevádzkové a servisné strediská zabezpečujú:

  • Nahlasovanie záručných a pozáručných technických služieb a opráv, ako aj objednávky náhradných dielov.
  • Tieto služby máte možnosť využívať 24 hodín denne na ďalej uvedených kontaktoch:


Rastislav Turanský
Tel.: 0905 399 029
E-mail: turansky@pulimedical.sk


Pavol Melkner
Tel.: 0905 728 413,
E-mail: melkner@pulimedical.sk

 

Asistentská linka:

Tel.: 02 / 459 44 920 – 22
E-mail: pulimedical@pulimedical.sk

Autorizovaný servis značiek:

AGFA, BD, ELLA, HITACHI, QUANTUM, PLANMED

Pozáručné opravy v prípade ak nie je podpísaná paušálna zmluva je nutné potvrdiť písomnou objednávkou, e-mail, fax.
Pre prípad podpísanej paušálnej servisnej zmluvy postačí nahlásiť poruchu servisnému technikovi, alebo priamo na asistentskú linku našej spoločnosti.

Napíšte nám