Produkty

Nepriama digitalizácia a PACS

Počas 140 ročnej existencie bol Belgický výrobca AGFA vždy líder vo svojom segmente a pýšil sa technologickými prvenstvami. Neustále narastajúci počet digitálnych snímkov, vyšetrovacích procesov a údajov o pacientovi si vyžaduje efektívny manažment týchto dát. PACS (Picture Archiving and Communication System) sa stáva nevyhnutnosťou pri manažmente digitálnych dát.

AGFA IMPAX sieť v nemocnici poskytuje užívateľom informácie a snímky z ktorejkoľvek modality kdekoľvek a kedykoľvek. Je možné robiť multi – modalitné porovnanie snímkov.

AGFA IMPAX je schopný integrovať akúkoľvek modalitu a ponúka finančné a efektívne benefity. Značná finančná úspora spočíva v odstránení výdavkov za filmový materiál, chemikálie, likvidácia nebezpečných odpadov. Veľké filmové archívy sú taktiež minulosťou. Efektívne skladovanie a manažment snímkov a dát redukuje stres a šetrí drahocenný čas personálu. Navyše snímky a dáta sú vždy a okamžite prístupné, a je vylúčená ich strata.

Už niekoľko rokov je AGFA celosvetový líder v digitalizácii a v PACS.

Nová generácia CR systémov pre digitálnu mamografiu a všeobecnú rádiografiu

Digitizéry AGFA DX-M a DX-G

 • Pre digitálnu mamografiu a všeobecnú rádiografiu
 • State–of–the–art obrazová kvalita s potenciálom redukcie expozičnej dávky
 • Možno ich použiť s detektormi na báze ihlicových kryštálov, aj so štandardnými zobrazovacími fóliami
 • Vďaka drop–and–go automatickému podávaču kaziet spolu s rýchlym náhľadom snímkov (Preview) systém eliminuje časové prestoje a umožňuje kontinuálny workflow v rámci oddelenia. Podávač pre päť kaziet môže spracovávať súčasne kazety pre mamografiu a kazety pre všeobecnú rádiografiu; taktiež dovoľuje súčasné vloženie kombinácie štandardných kaziet a needle based detektorov. Automatická manipulácia kaziet umožňuje, aby bol digitizér vysoko produktívnym a užívateľsky priateľským zariadením. Ak sa digitizér použije ako centrálny digitizér na rádiologickom oddelením, môže slúžiť pre viac vyšetrovní súčasne. Vďaka mimoriadne malému pôdorysu ho možno umiestniť aj do tesných priestorov alebo dokonca aj do úzkej chodby.

State-of-the-art obrazová kvalita s potenciálom pre zníženie expozičnej dávky
Vďaka podpory štandardných zobrazovacích fólií, ako aj detektorov na báze technológie ihlicových kryštálov (needle-based detector), získavajú digitizéry DX-M a DX-G vyššiu úžitkovú hodnotu a flexibilitu. So štandardnými zobrazovacími fóliami poskytujú digitizéry DX-M a DX-G vynikajúcu kvalitu snímkov. Avšak pri použití needle-based detektorov Directri X, poskytujú digitizéry bezprecedentnú „DR kvalitu“ snímkov s výrazne vyšším Detective Quantum Efficiency (DQE). DirectriX state-of-the-art technológia prináša taktiež potenciál pre zníženie expozičnej dávky na pacienta.

Správna voľba kazety
Aby nemohlo prísť k zámene, sú kazety s needle-based detektormi šedé, zatiaľ čo kazety so štandardnými zobrazovacími fóliami sú oranžové. Každá zobrazovacia fólia alebo detektor je vybavená vstavaným pamäťovým čipom, na ktorý sa ukladajú dáta vložené do systému v procese bezdotykovej rádiofrekvenčnej identifikácie kaziet. Vďaka tomu sú identifikačné dáta a odpovedajúce snímky navzájom prepojené od začiatku do konca digitálneho spracovania.

Maximálna produktivita a pohodlný workflow
Aby nemohlo prísť k zámene, sú kazety s needle-based detektormi šedivé a kazety so štandardnými zobrazovacími fóliami sú oranžové. Každá zobrazovacia fólia alebo detektor je vybavená vstavaným pamäťovým čipom, na ktorý sa ukladajú dáta vložené do systému v procese bezdotykovej, rádiofrekvenčnej identifikácie kaziet. Vďaka tomu sú identifikačné dáta a odpovedajúce snímky navzájom prepojené od začiatku do konca digitálneho spracovania.

Široký rozsah aplikácií
Vďaka možnosti kombinovať štandardné zobrazovacie fólie, needle-based detektory, špecifické kazety a módy rozlíšenia, je digitizér DX-M ideálnym nástrojom pre širokú škálu aplikácií:

 • Digitálna mamografia (DX-M)
 • Všeobecná rádiografia (DX-G, DX-M)
 • Ortopédia – extremity (DX-G, DX-M)
 • Dentálne snímky (DX-G, DX-M)
 • Pediatria a novorodenci (DX-G, DX-M)
 • Dlhé snímky (Full Leg/Full Spine) (DX-G, DX-M)

Systémy ponúkajú rôzne módy rozlíšenia:

 • 50 µm, 20pixelov/mm (DX-M)
 • 100µm, 10 pixelov/mm (DX-G, DX-M)
 • 150 µm, 6,7 pixelov/mm (DX-G, DX-M)

Digitizéry AGFA DX-D 100

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Digitizéry AGFA DX-D 300

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Nepriama digitalizácia

Nepriama digitalizácia CR 10-X je cenovo dostupný kompaktný digitizér, bez kompromisov v kvalite.

Ideálne riešenie pre malé pracoviská.Je vysoko univerzálny digitizér, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre ľubovoľné privátne, alebo decentralizované pracovisko výpočtovej rádiografie. CR 10-X je určený pre všeobecnú rádiografiu.Vďaka stolnému prevedeniu môže byť digitizér CR 10-X umiestnený na ľubovoľnom mieste. Pracuje s novou generáciou CR kaziet a bol vyvinutý s ohľadom na jednoduchosť používania, optimálnu a pohodlnú manipuláciu a nízke servisné náklady.CR 10-X používa novú generáciu kaziet so zabudovaným pamäťovým čipom, v ktorom sú uložené dáta zadané pri identifikácii pacienta. Dáta sú na čip prenášané bezkontaktne rádio frekvenčným prenosom. ID dáta a snímky sú jednoznačne prepojené v priebehu celého elektronického spracovania.

Inštaláciu digitizéru je možné uskutočniť počas jedného dňa. Vďaka špeciálnej LED technológii v mazacej jednotke, ktorá má nízke energetické nároky, postačuje pre napájanie systému štandardná elektrická zásuvka. Modulárna konštrukcia zariadenia, tvorená komponentmi jednotlivých funkčných blokov, prináša jednoduchšiu, rýchlejšiu a cenovo efektívnejšiu údržbu.

Konzola NX je modalitná riadiaca stanica systému výpočtovej rádiografie, ktorá riadi digitizér a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát.

Funkcionalita systému je určená voliteľnými sw licenciami.

Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export.

Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.


Nepriama digitalizácia AGFA CR 30-Xm

Je vysoko univerzálny digitizér, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre ľubovoľné privátne, alebo decentralizované pracovisko výpočtovej rádiografie. CR 30-Xm je kompletné riešenie- CR 30-Xm určený pre všeobecnú rádiografiu, mamografiu  a dentálne aplikácie.Vďaka stolnému prevedeniu môže byť digitizér CR 30-Xm umiestnený na ľubovoľnom mieste. Pracuje s novou generáciou CR kaziet a bol vyvinutý s ohľadom na jednoduchosť používania, optimálnu a pohodlnú manipuláciu a nízke servisné náklady. V kombinácii s röntgenovým tieniacim panelom, ktorý je dostupný ako voliteľný doplnok je možné CR 35-Xm umiestniť aj do samotnej vyšetrovne.

CR 30-Xm používa novú generáciu kaziet so zabudovaným pamäťovým čipom, v ktorom sú uložené dáta zadané pri identifikácii pacienta. Dáta sú na čip prenášané bezkontaktne rádio frekvenčným prenosom. ID dáta a snímky sú jednoznačne prepojené v priebehu celého elektronického spracovania.

Inštalácia digitizéru je možné uskutočniť počas jedného dňa. Vďaka špeciálnej LED technológii v mazacej jednotke, ktorá má nízke energetické nároky, postačuje pre napájanie systému štandardná elektrická zásuvka. Modulárna konštrukcia zariadenia, tvorená komponentmi jednotlivých funkčných blokov, prináša jednoduchšiu, rýchlejšiu a cenovo efektívnejšiu údržbu.

Konzola NX PREMIUM

Konzola CR je modalitná riadiaca stanica systému výpočtovej rádiografie, ktorá riadi digitizér a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát.

CR pracovná stanica je vybavená dotykovým LCD monitorom.

Užívateľské rozhranie je navrhnuté pre intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky (základné operácie) a myšou (úprava snímkov).

Funkcionalita systému je určená voliteľnými sw licenciami.

Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export.

Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.

Pre našich užívateľov zabezpečujeme servis vlastnými pracovníkmi vyškolenými priamo u výrobcu. Certifikát obdržaný po absolvovaní skúšobných testov je samozrejmosťou. Záručný aj pozáručný servis poskytujeme vždy podľa individuálnych požiadaviek klientov. Ponúkame aj paušálny servis od základného (len práca) po kompletný ( včítame náhradných dielov).

DR 600

DR 600

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Staršie modely digitalizácií

Digitizér CR 85-X

Je multi užívateľský digitizér, vyznačuje sa DROP-AND-GO podávačom kaziet, ktorý eliminuje čakacie doby a maximalizuje produktivitu, čím zabezpečuje plynulý workflow v rámci oddelenia. Digitizér CR 85-X nevyžaduje počas prevádzky žiadny manuálny zásah, jediná činnosť užívateľa je vloženie kazety do vstupného podávača (kapacita 10 kaziet). Digitizér automaticky odoberie kazetu zo vstupného zásobníku a prečíta demografické dáta pacienta z pamäťového čipu na kazete. Následne naskenuje zobrazovaciu fóliu, zdigitalizuje snímkové dáta a po vymazaní fólie vysunie kazetu, pripravenú pre nové expozície do výstupného zásobníku

 • CR 85-X číta v štandardnom rozlíšení 6pixelov/mm. Pre všetky formáty je k dispozícii vysoké rozlíšenie 10pixelov/mm. Rozlíšenie 20pixelov/mm je dostupné pre mamografiu a snímkovanie extremit.
 • CR 85-X zaberá veľmi malú pôdorysnú plochu a zároveň poskytuje bezproblémový prístup dvoch užívateľov súčasne – jednému k vstupnému a druhému k výstupnému zásobníku. To vytvára predpoklad pre plynulú prevádzku a tvorí tak
 • CR 85-X ideálnym riešením pre centralizované CR.CR 85-X je kompatibilné so všetkými existujúcimi röntgenovými systémami, čo umožňuje digitalizáciu klasického RTG pracoviska s minimálnymi dodatočnými investíciami a zmenami workflow.
 • Digitizér CR 85-X je certifikovaný aj na mamografiu.

Digitizér CR 35-X

Je digitizér s malým pôdorysom a unikátnym rozsahom klinických aplikácií, ideálne riešenie pre ľubovoľné decentralizované pracovisko výpočtovej rádiografie. Celý systém je navrhnutý s maximálnym ohľadom na jednoduchosť použitia, pre zapojenie postačuje štandardná elektrická zásuvka. Spolu s doplnkovým röntgenovým tieniacim panelom je možné CR 35-X umiestniť aj do samotnej vyšetrovne. V kombinácii so sadou „mobile kit“ môže nájsť vhodné uplatnenie aj v mobilných aplikáciách (na lodi, v armáde, v autobuse…)

V kombinácii s novou generáciou kaziet podporuje CR 35-X široké spektrum aplikácií:

 • Všeobecnú rádiografiu
 • Ortopédiu – extremity
 • Dentálne aplikácie
 • Pediatriu
 • Rádioterapiu
 • Mamografiu

CR 35-X tiež vhodne doplňuje všetky existujúce centralizované systémy CR.

CR 35-X číta v štandardnom rozlíšení 6pixelov/mm. Pre všetky formáty je k dispozícii vysoké rozlíšenie 10pixelov/mm. Rozlíšenie 20pixelov/mm je dostupné pre mamografiu a snímkovanie extremit.

Digitizér CR 35-X je certifikovaný aj na mamografiu.

CR 35-X je kompatibilné so všetkými existujúcimi röntgenovými systémami, čo umožňuje digitalizáciu klasického RTG pracoviska s minimálnymi dodatočnými investíciami a zmenami workflow.

Digitizér CR 30-X

Je vysoko univerzálny digitizér, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre ľubovoľné privátne, alebo decentralizované pracovisko výpočtovej rádiografie. CR 30-X je určený pre všeobecnú rádiografie a dentálne aplikácie.

Vďaka stolnému prevedeniu môže byť digitizér CR 30-X umiestnený na ľubovoľnom mieste. Pracuje s novou generáciou CR kaziet a bol vyvinutý s ohľadom na jednoduchosť používania, optimálnu a pohodlnú manipuláciu a nízke servisné náklady. V kombinácii s röntgenovým tieniacim panelom, ktorý je dostupný ako voliteľný doplnok je možné CR 35-X umiestniť aj do samotnej vyšetrovne.

CR 30-X používa novú generáciu kaziet so zabudovaným pamäťovým čipom, v ktorom sú uložené dáta zadané pri identifikácii pacienta. Dáta sú na čip prenášané bezkontaktne rádio frekvenčným prenosom. ID dáta a snímky sú jednoznačne prepojené v priebehu celého elektronického spracovania.

Inštalácia digitizéru je možné uskutočniť počas jedného dňa. Vďaka špeciálnej LED technológii v mazacej jednotke, ktorá má nízke energetické nároky, postačuje pre napájanie systému štandardná elektrická zásuvka. Modulárna konštrukcia zariadenia, tvorená komponentmi jednotlivých funkčných blokov, prináša jednoduchšiu, rýchlejšiu a cenovo efektívnejšiu údržbu.

Digitizér CR 15-X

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.