Produkty

Röntgenové systémy

Digitálny mobilný röntgen AGFA DX-D 100

DX-D 100 je kompaktný, batériový, elektromotorom poháňaný röntgenový prístroj s veľkým LCD panelom a prenosným DR detektorom. Zariadenie sa plynule rozbieha a zastavuje pomocou dotykového spínača v madle zariadenia. Zariadenie sa pohybuje pomocou dvoch nezávislých elektromotorov. Röntgenovú lampu umiestnite nad oblasť záujmu stlačením jediného tlačidla, ktoré odblokuje brzdy a je možné vykonávať všetky pohyby. Na jemné doladenie pozície röntgenky je možné so zariadením vykonať pomalý pohyb pomocou motorov ovládaných na paneli kolimátora. Rameno na ktorom je umiestnená röntgenová lampa je možné vysunúť do vzdialenosti 1240 mm. Toto zariadenie je ideálne pre snímkovanie v priestorovo obtiažnych podmienkach. Dostatočne výkonný generátor, s možnosťou voľby 20kW, 32kW, 40kW, alebo 50kW, v kombinácii so špičkovou röntgenkou zabezpečí dostatočný výkon pre všetky Vaše vyšetrenia. Zariadenie disponuje dvoma výkonnými akumulátormi, jeden primárne určený pre pohon zariadenia a druhý pre expozície.

  •        Motorický pohyb dvoma nezávislými motormi
  •        Otočné predné kolieska a veľké zadné kolesá = obratná manipulácia
  •        Kompaktný design
  •        Dve výkonné batérie = bezproblémová celodenná prevádzka
  •        Možnosť zvoliť detektor na kábli, alebo detektor s Wi-Fi prenosom
  •        Zabudovaná intuitívna pracovná stanica AGFA NX
  •        Zobrazenie snímkov priamo na LCD paneli zariadenia ihneď po expozícii
  •        MUSICA2 procesing pre excelentný kontrast detailov a konzistenciu obrazu
  •        Prenos snímkov do PACS-u pomocou Wi-Fi, alebo LAN káblu

Zabudovaná pracovná stanica  NX PREMIUM DX-D 100

Konzola NX je modalitná riadiaca stanica digitálneho röntgenu, ktorá riadi skiagraf a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát. Užívateľské rozhranie je navrhnuté pre intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky. Funkcionalita systému je určená voliteľnými SW licenciami. Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export. Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.

Digitálny röntgen AGFA DX-D 300

DX-D 300 je DR systém, ktorý spája excelentnú obrazovú kvalitu s vysokou flexibilitou. Ponúka špičkovú technológiu, jeden detektor, kompletne motorizované nastavenie pozície pri minimálnych požiadavkách na priestor. Univerzálnosť, flexibilita a ekonomická dostupnosť stavia tento systém pred ostatné DR systémy.

DX-D 300 poskytuje veľmi ekonomické a súčasne priamočiare riešenie pre získanie všetkých výhod, ako je kvalita snímkov a pracovná produktivita, ktoré sú spojené s prechodom na priamu digitálnu rádiografiu. Technológia DR detektoru prináša vynikajúcu kvalitu snímku pri jeho okamžitej dostupnosti. Následný snímkový procesing MUSICA2 prináša konzistenciu a vynikajúci kontrast zobrazenia detailov.

S plne motorizovaným systémom DX-D 300 môžete robiť širokú škálu RTG vyšetrení, včítane laterálnych projekcií. Táto univerzálnosť činí systém vhodný pre použitie pre všetkých pacientov, včítane tých s obmedzenou mobilitou, nezávisle na tom či sú stojaci, sediaci, alebo ležiaci.

Vďaka rozsahu škály možných projekcií, skrátenia čakacích dôb pacientov a zvýšenej diagnostickej istoty je systém vhodnou odpoveďou na požiadavku neustáleho zlepšovania starostlivosti o pacienta a zvyšovania efektivity Vášho rádiodiagnostického oddelenia.

K systému sa dodáva pracovná stanica  NX PREMIUM

Konzola NX je modalitná riadiaca stanica digitálneho skiagrafu, ktorá riadi skiagraf a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát.

Užívateľské rozhranie je navrhnuté pre intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky (základné operácie) a myšou (úprava snímkov).

Funkcionalita systému je určená voliteľnými SW licenciami.

Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export.

Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.

Digitálny röntgen AGFA DX-D 400

DX-D400 je dostupné a flexibilné riešenie. Upevnenie je len do podlahy, ľahká inštalácia, nijaké nákladné uchytenie do stropu. Konfigurácia je adaptabilná a dá sa ušiť na mieru podľa požiadavky klienta. Efektívna a efektná konštrukcia vyrobená zo značkových kvalitných materiálov  je zárukou spoľahlivosti a stability zariadenia v pracovnom procese. Je to moderný a univerzálny systém. Z tohto dôvodu je vhodný do náročnej prevádzky nemocníc s vysokým počtom vyšetrovaných pacientov v dennom aj nočnom režime. Robustný stôl pre pacienta s plávajúcou doskou je ovládaný dvomi pármi spínačov ovládaných nohami, čo je priateľské pre obsluhu aj pre pacienta.

Konfigurácia a dostupné options zaručujú využiteľnosť systému na rôznorodých pracoviskách. Systém je predávaný s elevačným stolom a plávajúcou doskou, alebo fixným stolom a plávajúcou doskou a digitálnou konzolou ovládania generátora. Systém môže byť vylepšený vertigrafom s naklápacou bucky, čo poskytuje obsluhe všestrannosť a možnosti akéhokoľvek uloženia pacienta.

Ukotvenie do podlahy je jednoduché na montáž a šetrí drahé kotvenie do stropu. Rozmer kompletnej inštalácie je 4 x 2 metre, šetrí priestor a je vhodný aj do stiesnených podmienok. Spolu s dotykovým monitorom na konzole ovládania a možnosťou ukladania nových štúdií, vytváraním zoskupení nastavených parametrov, šiestich nastavení typov pacientov včítane troch nastavení pre deti spolu poskytuje jednoduchosť pri používaní. Tento dizajn znásobuje účinnosť ovládania a práce so systémom.

Použité materiály zaručujú nekompromisnú kvalitu, spoľahlivosť a účinnosť. Spoľahlivosť systému zvyšuje účinnosť pracovného procesu a chráni investície vložené do systému. Zabezpečuje pre užívateľa stabilný systém a vysokú priepustnosť pacientov.

K systému sa dodáva pracovná stanica  NX PREMIUM

Konzola NX je modalitná riadiaca stanica digitálneho skiagrafu, ktorá riadi skiagraf a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát.

Užívateľské rozhranie je navrhnuté pre intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky (základné operácie) a myšou (úprava snímkov).

Funkcionalita systému je určená voliteľnými SW licenciami.

Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export.

Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.

RTG systém AGFA DX-D 400 je možné dodať aj v analógovej verzii s nepriamou digitalizáciu, alebo s klasickým vyvolávacím automatom rtg filmov.

Digitálny röntgen AGFA DX-D 600

DX-D 600 zjednocuje najmodernejšiu technológiu s najlepšou zobrazovacou kvalitou a najvyšším výkonom z hľadiska množstva vyšetrených pacientov v digitálnej rádiológii. Tento variabilný stropný záves sa ponúka v konfigurácii od manuálnej po plne motorizovanú verziu s plne automatizovaným nastavením. Vhodný je do náročných podmienok s veľkým množstvom pacientov, lebo zaručuje plynulú prevádzku a rýchle spracovanie snímok. DX-D 600 je ovládaný NX pracovnou stanicou a komunikuje s RIS a HIS v systéme PACS. Všetky informácie o pacientovi ako aj jeho predchádzajúce snímky sú prístupné na konzole rádiologického technika a lekára.

DX-D 600 pracuje s cézium jodidovým detektorom ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu obrazu. Na žiadosť klienta môže byť dodaná aj GOS (gadolínium oxi sulfid) technológia. Samozrejmosťou je jedinečný AGFA Musica2 softvér poskytujúci najlepšiu výslednú kvalitu obrazu.

DX-D 600 je dodávaný v troch variantoch. Všestranný manuálny systém poskytuje možnosť zmiešanej nepriamej a priamej digitalizácie so zabudovaným detektorom vo vertigrafe a detektorom rozmerov kazety v stole. Druhá možnosť sú dva detektory, po jednom vo vertigrafe a stole. Tretia možnosť je jeden spoločný detektor prenášaný medzi vertigrafom a stolom. Na výber je viacero detektorov: detektor s prenosom snímku po kábli, Wi-Fi prenosom, detektor CSI alebo GOS.  Poloautomatická zostava má pohyblivé vertikálne nastavenie na stĺpe a stole a pevné alebo prenosné detektory pre vertigraf a stôl. Plno automatický systém poskytuje najnovšiu technológiu automatického nastavovania a pohybu. Vertikálne nastavuje vertigraf a stôl, horizontálne nastavuje stôl spolu s automatickým nastavením polohy. Napriek plnej automatizácii nastavenia je vždy dôležitý zručný rádiologický asistent aby správne uložil pacienta a to najmä pri akútnych stavoch.

Špeciálne prvky ako ergonomický housing rtg lampy tzv. „Ferrari volant“ s dotykovým ovládacím monitormi, prepojenie s NX ovládačom, mriežka pre stojan aj stôl, automaticky riadená expozícia, meranie dávky na pacienta a LED osvetlenie spolu vytvárajú pracovisko najvyššej kvality.

DX-D 600 je riešenie pre najnáročnejšie podmienky práce. Stropný záves s rtg lampou je ovládaný dotykovými spínačmi a nastavujú sa na ňom všetky pohyby aj expozičné parametre. Plne motorizovaný pohyb stojanu aj stola zaručuje snímkovanie celej chrbtice a celých končatín. Nosnosť stola je 300 kg pri plnom vertikálnom aj horizontálnom pohybe. Automatické uloženie a automatické snímkovanie je možné naprogramovať a používať podľa potreby.

Zlatý štandard zobrazovania softvérom Musica2 bol upravený a „naladený“  špeciálne pre tento model. Nižšia dávka na pacienta a lepšie zobrazenie detailov sú výsledkom ktorý poteší každého užívateľa.

K systému sa dodáva pracovná stanica  NX PREMIUM

Konzola NX je modalitná riadiaca stanica digitálneho skiagrafu, ktorá riadi skiagraf a proces spracovania a odoslania získaných obrazových dát.

Užívateľské rozhranie je navrhnuté pre intuitívne ovládanie pomocou dotykovej obrazovky (základné operácie) a myšou (úprava snímkov).

Funkcionalita systému je určená voliteľnými SW licenciami.

Základný (povinný) software obsahuje Wokflow Engine, Dicom Print, Dicom Store, CD Export.

Toto usporiadanie robí systém špičkovým, pretože prináša mimoriadnu flexibilitu a možnosť konfigurovať systém podľa požiadaviek užívateľa pri zachovaní  najvyššej ekonomickosti a možnosti neskorších doplnení a upgradov.

Bc. Miroslav Lenk
tel.: 0905 229 495
e-mail: lenk@pulimedical.sk