Produkty

Produkty AP Medical

Kontajnery na ostré predmety

Kat. číslo Objem
I077050300 PBS 0.6
I077202300 PBS 0.8
I003204400 PBS 1.5
I003303400 PBS 2
I003106400 PBS 5
I003405400 PBS 7
I003502400 PBS 12
I004203300 CS 2
I003807300 CS 3
I077603300 CS 5 nízky
I077502300 CS 5 vysoký
I077802300 CS 6 vysoký
I006000100 Dispo 0,7
I006400100 Dispo 2
I006600100 Dispo 3
I006700100 Dispo 4
I007000100 Pocekt 0,4

Kontajnery na biologický odpad

Kat. číslo Objem
I002721300 SPK 60 zámok
I002522300 SB 25 jednoduché veko, zámok
I002523300 SB 25 dvojité veko, zámok
I002524200 SB 25 odnímateľné veko
I002823300 SC 30 jednoduché veko, zámok
I002829300 SC 30 dvojité veko, zámok
I002830300 SC 30 odnímateľné veko
I005330008 SC 50 jednoduché veko, zámok
I005360003 SC 50 dvojité veko, zámok
I005300009 SC 50 odnímateľné veko
I005430006 SC 60 jednoduché veko, zámok
I005460002 SC 60 dvojité veko, zámok
I005430018 SC 60 odnímateľné veko

Kontajnery PBS

Rada PBS zahŕňa jednorazové nádoby guľatého tvaru,  odolné proti prepichnutiu  nádoby, určené  pre likvidáciu ostrých predmetov  a  je k dispozícii v 7 veľkostiach.

 • Dočasné a definitívne uzavretie pomocou obrátenej polohy viečka
 • Vybavené zarážkami na veku pre ľahké odstraňovanie ihiel a ostrých predmetov
 • Anti-refluxné chlopne zabraňujú náhodnému vyšplechnutiu obsahu počas likvidácie predmetu
 • 5l, 7l a 12l nádoby sú vybavené pevnou ergonomickou rúčkou, ktorá uľahčuje používanie

Kontajnery PBS  dočasné a definitívne uzavretie pomocou obrátenej polohy viečka

BS0006I

 Kruhový kontajner  0,6 l

1

BS0008I

 Kruhový kontajner  0,8 l

1

BS0150I

 Kruhový kontajner  1,5 l

1

BS0200I

 Kruhový kontajner  2,0 l

1

BS0500I

 Kruhový kontajner  5,0 l

1

BS0700I

 Kruhový kontajner  7,0 l

1

BS1200I

 Kruhový kontajner  12,0 l

1

Kontajnery CS

Rada CS predstavuje jednorazové nádoby štvorcového tvaru , odolné proti prepichnutiu nádoby s rotačným vekom pre likvidáciu ostrých predmetov. Veko má široký otvor pre likvidáciu objemných ostrých zdravotníckych pomôcok a je k dispozícii v 6 veľkostiach.

 • Dočasné a definitívne uzavretie pomocou dvoch polôh rotačného uzáveru
 • Manipulácia uzatvárania jednou rukou
 • Zarážky na demontáž ihiel a ihiel z inzulínových pier
 • Typ CS 5l vysoký a CS 6l vhodné pre likvidáciu špeciálnych dlhých ihiel

Kontajnery CS  dočasné a definitívne uzavretie pomocou dvoch polôh rotačného uzáveru

CS0200I

 Štvorcový kontajner  2,0 l

1

CS0300I

 Štvorcový kontajner  3,0 l

1

CS0400I

 Štvorcový kontajner  4,0 l

1

CS0501I

 Štvorcový kontajner  5,0 l – nízky

1

CS0502I

 Štvorcový kontajner  5,0 l – vysoký

1

CS0600I

 Štvorcový kontajner  6,0 l – vysoký

1

Kontajnery DISPO

Rada DISPO sú jednorazové nádoby kónického tvaru určené na likvidáciu ostrých predmetov ,odolné proti prepichnutiu nádoby s praktickým uzatvárateľným systémom. K dispozícii su v 4 rôznych objemoch.

 • Dočasné a definitívne uzavretie pomocou príklopky
 • Široký otvor pre likvidáciu aj objemnejšieho materiálu
 • Zarážky na demontáž ihiel a inzulínových ihiel
 • Jednoduchá manipulácia

Kontajnery DISPO  dočasné a definitívne uzavretie pomocou príklopky

DS0007I

 Kruhový kontajner  0,7l

1

DS0200I

 Kruhový kontajner  2,0l

1

DS0300I

 Kruhový kontajner  3,0l

1

DS0400I

 Kruhový kontajner  4,0l

1

Nádoby na likvidáciu BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

AP Medical ddpadové kontajnery  na likvidáciu nemocničného odpadu sú charakterizované zvýšenou úrovňou  bezpečnosti a spoľahlivosti.

Materiály použité na ich výrobu zaručujú pevnosť, hermetické uzavretie a vysokú odolnosť proti nárazom a prepichnutiu. Kontajnery sú vybavené vekami na jednorazové alebo opakované uzatváranie. AP Medical kontajnery získali UN certifikáciu na prepravu nebezpečných látok.

3 VARIANTY UZÁVERU:

Snímateľné veko
opakovane uzatvárateľné (bez tesniaceho lepidla)

Jednoduché- MONO veko
jednorázové uzavretie, hermeticky tesniace lepidlo po obvode

Dvojité- DUO veko
redukovaný plniaci otvor, opakovane otvárateľný, hermetické uzavretie oboch častí tesniacim lepidlom

Kontajnery SC

Rad SC zahŕňa jednorazové nádoby na likvidáciu špeciálneho nemocničného odpadu a je dostupný  v troch veľkostiach.

Nádoby sú extrémne pevné a odolné proti šoku pri vysokých aj nízkych teplotách. Kontajnery z rady SC zaručujú hermetické utesnenie pomocou periférneho lepidla po vnútorných stranách veka s možnosťou jednoduchého  a dvojitého uzatvárania. Bočné úchytky, testované dvojnásobku maximálnej povolenej hmotnosti, uľahčujú uchopenie a prenos nádoby.

 • Postranné a centrálne rukoväte testované na dvojnásobok maximálnej hmotnosti
 • Pevnosť a odolnosť proti nárazom pri nízkych aj vysokých teplotách
 • Hermetické utesnenie prostredníctvom obvodového lepidla veka
 • Dvojité veko je ideálne pre nakladanie cyto-toxického odpadu
 • Možnosť zavesenia veka na telo kontajnera

Kontajnery SC s postrannými rúčkami

SC3001I

 Kontajner 30l Mono vrchnák                 (rozmery: 30x40x39)

1

SC3002I

 Kontajner 30l Duo vrchnák                    (rozmery: 30x40x39)

1

SC5001I

 Kontajner 50l Mono vrchnák                 (rozmery: 40x30x56)

1

SC5002I

 Kontajner 50l Duo vrchnák                    (rozmery: 40x30x56)

1

SC6001I

 Kontajner 60l Mono vrchnák                  (rozmery: 40x30x64)

1

SC6002I

 Kontajner 60l Duo vrchnák                     (rozmery: 40x30x64)

1

SC6003I

 Kontajner 60  Snímateľný vrchnák          (rozmery: 40x30x64)

1

Kontajnery SB

Rad SB kontajnerov je v 3 veľkostných prevedeniach s tromi variantmi uzatvárania so  zárukou hermetického utesnenia pomocou periférneho lepidla po obvode jednoduchého a dvojitého veka, alebo opakovateľné uzatváranie pomocou snímateľného veka.
Sú určené na likvidáciu špeciálneho biologického materiálu a vyrobené z vysoko odolného materiálu

 • Pevná rúčka na veku testovaná do dvojnásobku povolenej hmotnosti
 • Pevnosť a vysoká odolnosť proti nárazom pri náhlych zmenách teploty
 • Hermetické utesnenie prostredníctvom obvodového lepidla veka
 • Dvojité veko je ideálne pre nakladanie cyto-toxického odpadu
 • Varianty s opakovateľne uzatvárateľným vekom

Kontajnery SPK

Typ nádoby SPK je v prevedení  objemu 60l s možnosťou jednoduchého hermetického uzatvárania a s opakovateľným uzatváraním. Prierez nádoby je štvorcového tvaru, čo zabezpečuje jej vysokú  priestrannosť  a objemnosť . Tento typ je vybavený postaranými rúčkami s možnosťou zavesenia veka na telo kontajnera. Nádoby sú extrémne pevné a odolné proti šoku pri extrémnych zmenách teploty. Pevné postranné  úchytky a rúčka na veku uľahčujú uchopenie a prenos nádoby.

 • Pevná rúčka na veku testovaná do dvojnásobku povolenej hmotnosti
 • Pevné postranné úchytky na jednoduchú manipuláciu
 • Pevnosť a vysoká odolnosť proti nárazom pri náhlych zmenách teploty
 • Hermetické utesnenie prostredníctvom obvodového lepidla veka
 • Možnosť zavesenia veka na telo kontajnera

Kontajnery SPK-SB  štvorcový

SK6001I

 Kontajner 60l Mono vrchnák               (40x40x57,5)

1

 

 

 

DOPLNKY

TÁCKA VASSOIO

Tácka Vassoio zabezpečí bezpečnú likvidáciu ostrých predmetov priamo pri zdravotníckom výkone (odber krvi, kanylácia…).

Bc. Carmen Szabová
tel.: 0948 735 521
e-mail: