Produkty

23

Magnetická rezonancia

Otvorený systém magnetickej rezonancie HITACHI - rodina AIRIS 0,3T

AIRIS Vento

HITACHI otvorený systém magnetickej rezonancie 0,3 T permanentný horizontálny magnet, celotelový softwareAIRIS Vento je výkonovo plne porovnateľný s 1,0 T zatvorenými systémami magnetickej rezonancie. 


AIRIS Vento umožňuje kompletné vyšetrenie celého ľudského tela včítane centrálnej nervovej sústavy, angiografických vyšetrení a invazívnych vyšetrení za priameho použitia MR obrazu.

AIRIS Vento poskytuje vyšetrujúcemu personálu a lekárom pohodlný 210 uhlový priestor z prednej a 70 uhlový priestor zo zadnej strany MRI.

AIRIS Vento poskytuje pacientovi voľnosť až 70% otvoreného priestoru, nízku hladinu hlučnosti magnetu a s tým spojenú kvalitnú zreteľnú komunikáciu počas vyšetrenia s obslužným personálom a lekárom.

AIRIS Vento nevyžaduje nijaké chladenie magnetu samostatným systémom. Prevádzkové náklady sú odvodené jedine od ceny napájania elektrickou energiou.

Pracovná konzola pre obslužný personál a lekára je otvorená, s 21″ farebným plochým kvalitným monitorom s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Samotný počítač je zabudovaný do jednotky MRI.

AIRIS Vento LT

HITACHI otvorený systém magnetickej rezonancie 0,3 T permanentný horizontálny magnet AIRIS Vento LT. Platia pre neho rovnaké ustanovenia jako pre AIRIS Vento.

Otvorený systém magnetickej rezonancie HITACHI - rodina APERTO 0,4T

APERTO

HITACHI otvorený systém magnetickej rezonancie 0,4 T je najsilnejší vo svete ponúkaný permanentný horizontálny magnet. Celotelový software AIRIS Elite je výkonovo plne porovnateľný s 1,5 T zatvorenými systémami magnetickej rezonancie. 


APERTO umožňuje kompletné vyšetrenie celého ľudského tela včítane centrálnej nervovej sústavy, angiografických vyšetrení a invazívnych vyšetrení za priameho použitia MR obrazu.

APERTO poskytuje vyšetrujúcemu personálu a lekárom pohodlný 320° uhlový priestor z prednej strany MRI zatiaľ čo zadnú stranu tvorí podporný stĺp magnetu.

APERTO poskytuje pacientovi voľnosť až 85% otvoreného priestoru, nízku hladinu hlučnosti magnetu a s tým spojenú kvalitnú zreteľnú komunikáciu počas vyšetrenia s obslužným personálom a lekárom.

APERTO nevyžaduje nijaké chladenie magnetu samostatným systémom. Prevádzkové náklady sú odvodené jedine od ceny napájania elektrickou energiou.

Pracovná konzola pre obslužný personál a lekára je otvorená, s 21″ farebným plochým kvalitným monitorom s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Samotný počítač je zabudovaný do jednotky MRI.

OASIS 1,2T

HITACHI otvorený systém magnetickej rezonancie 1,2 T je supravodivý horizontálny magnet. Celotelový software OASIS je výkonovo plne porovnateľný s 1,5 T zatvorenými systémami magnetickej rezonancie. Matematickým nasčítaním sily permanentného magnetu a vloženej solenoidnej cievky dostaneme silu poľa 1,47T čo je takmer zhodné so silou 1,5T permanentných zatvorených prístrojov magnetickej rezonancie.

OASIS je najvýkonnejší otvorený a k pacientom priateľský celotelový supravodivý prístroj magnetickej rezonancie spájajúci výhody otvoreného systému s výhodami sily vysokého magnetického poľa.

OASIS umožňuje kompletné vyšetrenie celého ľudského tela včítane centrálnej nervovej sústavy, angiografických vyšetrení a invazívnych vyšetrení za priameho použitia MR obrazu. 
OASIS poskytuje vyšetrujúcemu personálu a lekárom pohodlný prístp z každej strany MRI.

Pracovná konzola pre obslužný personál a lekára je otvorená, s 21″ farebným plochým kvalitným monitorom s vysokorozlišovacou schopnosťou. Samotný počítač je zabudovaný do jednotky MRI.

Unikátna architektúra dvoch asymetricky uložených pilierov pod gantry poskytuje pacientom výnimočný zážitok a komfort v rámci vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Vertikálne magnetické pole zaružuje vysokú kvalitu rýchlach sekvencií. Konštrukcia prístroja umožňuje vyšetrovanie všetkých pacientov bez výnimky včítane klaustrofobikov a detí.

Prístroj umožňuje presné osadenie pacientov v strede magnetického poľa jako aj vykonávať kinetické štúdie a intervenčné aplikácie.

Vertikálne magnetické pole a nové technológie garantujú najvyššiu kvalitu obrazu pre všetky použité aplikácie.

Gradienty prístroja sú 33mT/m a Slew Rate je 100T/m. Konštrukčne je prístroj postavený tak, že nedochádza k odparovaniu hélia.

Zatvorený systém magnetickej rezonancie

ECELON 1,5T

ECHELON patrí medzi najvýkonnejšie uzatvorené prístroje magnetickej rezonancie s vysokou silou magnetického poľa 1,5T.

Diagnostické možnosti nie sú ničím obmedzené a prístroj poskytuje kompletný rozsah všetkých typov a druhov vyšetrení požadovaných od moderné ho výkonného supravodivého zatvoreného prístroja magnetickej rezonancie.

ECHELON má unikátny systém posúvania magnetického poľa v gantry magnetu čím umožňuje čo najpresnejšie osadenie pacienta do stredu magnetického poľa v rámc imožností otvoru gantry.

ECHELON je pre svoju rýchlosť sekvencií vhodný pre vyšetrovanie ťažkých zdravotných stavov a umožňuje taktiež vykonávať tie najnáročnejšie aplikácie jako sú kardio, celotelová angiografia, mamodiagnostika a iné.

ECHELON je pre svoju rýchlosť sekvencií a vysokú priepustnosť vyšetrovaných pacientov vhodný do veľkých nemocníc s rozsiahlou spádovou oblasťou s vysokým počtom obyvateľov.

ECHELOM je vo svoje triede rozmerovo „najsubtilnejší“ prístroj zatvoreného systému magnetickej rezonancie s dĺžkou len 1,5 metra. Otvor pre pacienta je štandatdného rormeru 61 cm. Homogenita magnetického poľa je 1,0 ppm, sila gradientov je 33mT/M a Slew Rate je 150 T/m/s vo všetkých troch osiach x,y,z rovnaké!

ECHELON zaručuje stabilitu chladiaceho média bez odparovania počas šiestich rokov preváczky. Vznikajúce teplo vieme využť na vykurovanie nemocničných objektov. Technológia využitia tepelného odpadu na vykurovanie môže byť súčasťou dodávky prístoja magnetickej rezonancie.

Bc. Miroslav Lenk
tel.: 0905 229 495
e-mail: lenk@pulimedical.sk