Produkty

Ihly na biopsiu

Základné informácie o uzavretom vákuovom odberovom systéme

Systém BD Vacutainer® je uzavretý vákuový systém na odber krvi tvorený ihlou, držiakom a sterilnou vákuovou skúmavkou. Použitie BD Vacutainer® systému na odber krvi má mnoho výhod:

  • odber krvi je hygienický a bezpečný, nakoľko nedochádza k priamemu kontaktu s krvou
  • je to spoľahlivejšia alternatíva klasického odberu, pretože sa minimalizuje ovplyvnenie stanovenia manuálnymi úpravami vzorky a celý proces odberu zostáva konzistentný
  • plastové skúmavky BD Vacutainer® sú vyrobené z čistého PET (polyetyléntereftalátu) – materiálu, ktorý neobsahuje latex, skúmavky sú nerozbitné
  • v ponuke je široké spektrum skúmaviek pre základné aj špeciálne analýzy, farebné kódovanie uzáverov je v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 6710
  • rôzne druhy ihiel a odberových súprav umožňujú jednoduchý odber aj z ťažko dostupných alebo krehkých žíl (onkológia, geriatria a pod.)
  • súčasťou ponuky je aj špeciálna rada skúmaviek a bezpečnostných lanciet  pre odber kapilárnej krvi.

Skúmavky BD VACUTAINER®

Skúmavky na analýzu séra

Sérové skúmavky BD Vacutainer® s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. Vnútorná strana skúmaviek BD Vacutainer® na analýzu séra je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver) alebo trombín pre ešte rýchlejší proces zrážania (oranžový uzáver).

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100

Koagulačné skúmavky (citrát sodný)

Sérové skúmavky BD Vacutainer® s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. Vnútorná strana skúmaviek BD Vacutainer® na analýzu séra je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver) alebo trombín pre ešte rýchlejší proces zrážania (oranžový uzáver).

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100

Bc. Katarína Sekerka
tel.: 0918 993 399
e-mail: sekerka@pulimedical.sk