Produkty

Arteriálne katétre

Merit Medical Arteriálne katétre

Argon CareflowTM polyuretánové katétre sú určené pre prístup k radiálne alebo femorálnej artérii pre stanovenie  parametrov krvi alebo monitorovanie krvného tlaku.

Bc. Katarína Sekerka
tel.: 0918 993 399
e-mail: sekerka@pulimedical.sk