Produkty

Analógová rádiografia

Počas 140 ročnej existencie bol Belgický výrobca AGFA vždy líder vo svojom segmente a pýšil sa technologickými prvenstvami. Neustále narastajúci počet digitálnych snímkov, vyšetrovacích procesoch a údajov o pacientovi si vyžaduje efektívny manažment týchto dát.

Digitálne laserové tlačiarne Drystar 5300 a Drystar 5500

Zariadenia DRYSTAR 5300 a 5500 sú suché digitálne kamery určené na tlač medicínskych diagnostických snímkov, zariadenie DRYSTAR 5500 je navrhnutá ako centrálna tlačiareň s vysokokapacitným tlačením, obidva typy podporujú štandard DICOM.

Suchá technológia tlačenia snímku diagnostickej kvality pri plnom dennom svetle ponúka mimoriadne výhody: nie sú potrebné žiadne chemikálie, pri spracovaní nie je nutný mokrý proces, čistenie je veľmi jednoduché, pre zabezpečenie snímok nie sú potrebné temné komory a v neposlednom rade tu nevznikajú žiadne výdaje pri likvidácii chemikálií.

AGFA MAMMORAY CLASSIC E.O.S.

AGFA MAMMORAY CLASSIC E.O.S. mamografický vyvolávací automat je určený hlavne na vyvolávanie mamografických snímkov. Tento vyvolávací automat má špeciálne mechanické časti, ktoré posúvajú pri mokrom vyvolávacom procese mamografický film pomocou posuvných valcov umiestnených takmer v jednej vodorovnej rovine.

Mamografický film je vysoko citlivý voči poškodeniu fotopovrchu ohybom a prelamovaním, preto je veľmi dôležité aby automat určený na vyvolávanie mamogafických snímkov mal čo najväčšie posuvné valce, ktoré takmer bez ohybu posúvajú mamografický film.

Mamografický vyvolávací automat minimálne ohýba mamofrafický film pri procese vyvolávania, čím zabezpečuje dokonalosť nasnímaného obrazu. Na filme nevznikajú viditeľné prvky, ktoré pri bežnom procese vyvolávania vzniknú poškodením fotopovrchu, ktoré môžu byť identifikované, ako mikrokalcifikáty a pozitívne nálezy v tkanive.

Mamografický vyvolávací automat má v sebe zabudovaný ekologický optimalizačný systém, ktorý znižuje na minimum spotrebu ustaľovača, minimalizuje spotrebu striebra na 50 mg/m2, minimalizuje množstvo striebra v odpadovej vode na 1 mg v jednom litri, znižuje spotrebuustaľovača o 35% oproti pôvodným prístrojom, šetrí spotrebu vody na oplachovanie a tým aj množstvo odpadovej vody pri procese vyvolávania.

AGFA mamografický vyvolávací automat je vybavený prídavným zariadením na vkladanie kazety s exponovaným filmom, ktoré umožňuje variabilne umiestniť prístroj v tmavej komore, ako aj vo svetlej komore, alebo priamo v miestnosti umiestnenia mamografického prístroja, na stenu oddeľujúcu predmetnú miestnosť od tmavej komory. Priemerná kapacita mamografického vyvolávacieho automatu pre vyvolávanie filmov rozmeru 24 x 30 cm je 105 filmov/hodina pri najkvalitnejšom procese vyvolávania s dĺžkou trvania 220 sekúnd.

AGFA CLASSIC E.O.S.

AGFA CLASSIC E.O.S. je vyvolávací automat klasických röntgenových filmov. Má v sebe zabudovaný ekologický optimalizačný systém, ktorý znižuje na minimum spotrebu ustaľovača, minimalizuje spotrebu striebra na 50 mg/m2, minimalizuje množstvo striebra v odpadovej vode na 1 mg v jednom litri, znižuje spotrebu ustaľovača o 35% oproti pôvodným prístrojom, šetrí spotrebu vody na oplachovanie a tým aj množstvo odpadovej vody pri procese vyvolávania.

Vyvolávací automat je vybavený prídavným zariadením na vkladanie kazety a s exponovaným filmom, ktoré umožňuje variabilne umiestniť prístroj v tmavej komore, ako aj vo svetlej komore alebo priamo v miestnosti umiestnenia prístroja, na stenu oddeľujúcu predmetnú miestnosť od tmavej komory.

AGFA CURIX 60 a AGFA CP-1000

Malé stolové vyvolávacie automaty AGFA CURIX 60 a AGFA CP-1000 sú technické zariadenia na vyvolávanie klasických röntgenových filmov.

Vyvolávacie automaty AGFA CURIX 60 a AGFA CP-1000 patria vo svojej triede k najmodernejším zariadeniam na trhu.  Vykonávajú štandardné vyvolávanie röntgenových filmov s vysokou rozlišovacou schopnosťou a s možnosťou vyvolávania celej rozmerovej škály filmov od 10 x 10 cm až do maximálneho rozmeru röntgenového filmu 35 x 43 cm.
Jediné čo tieto kompaktné vyvolávacie automaty vyžadujú k inštalácii je prívod elektrickej energie, nevyžadujú prívod vody ani odpad použitej vody.

Súčasťou vyvolávacieho automatu AGFA CURIX 60 sú 2,5 litrové zásobníky na vývojku, ustaľovač a oplachovaciu vodu. Súčasťou vyvolávacieho automatu AGFA CP-1000 sú 5 litrové zásobníky na vývojku, ustaľovač a oplachovaciu vodu. Ďalšou súčasťou pracoviska sú zberné nádoby na spotrebovanú vývojku a spotrebovaný ustaľovač.

Ponúkame medicínske röntgenové filmy od výrobcu AGFA: klasické pre modro citlivé aj zeleno citlivé programy, laserové filmy na mokrý vyvolávací proces, filmy na suchý vyvolávací proces, mamografické filmy, dentálne filmy a chemikálie.

Výrobky AGFA zaručujú excelentnú citlivosť, ostrosť kresby, jemnozrnnosť materiálov a vysoký zosilňovací faktor materiálmi z ktorých sú vyrobené. Zaručujú odolnosť voči teplotám, tvarom a elasticitou spĺňajú a vlastnia certifikát ISO 6001 a európsku normu EN 46001.