O nás

O spoločnosti PULImedical

PULImedical spol. s r.o. je obchodná a servisná spoločnosť zameraná na distribúciu špeciálneho zdravotníckeho materiálu, predaj a servis zdravotníckej techniky. Zastupujeme svetových výrobcov: Agfa- Belgicko, Argon - Holandsko, Becton Dickinson - USA, Ella Legros - Francúzsko, Hitachi - Japonsko, Mentor - USA, MollerMedical - Nemecko, Planmed -Fínsko, TruLife - Írsko, Voe -Španielsko.

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a počas svojej existencie si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Zameriavame sa predovšetkým na zdravotnícke zariadenia, medicínske centrá a distribučné spoločnosti orientované na oblasť zdravotníctva. Na Slovensku spolupracujeme s univerzitnými a regionálnymi nemocnicami, súkromnými inštitúciami ako aj s najrenomovanejšími medicínskymi špecialistami. Naša spoločnosť participuje na významných svetových výstavách ako sú: ECR Viedeň, Rakúsko; MEDICA Düsseldorf, Nemecko; PRAGOMEDICA Praha, MEDICA Brno, Česká Republika.

Organizujeme množstvo odborných podujatí a školení pre našich existujúcich a budúcich zákazníkov. Spoločne so spoločnosťou Becton Dickinson sa staráme o bezpečnosť našich zákazníkov a ich pacientov. Spoločnosť sídli vo vlastnej budove v priemyselnej zóne na Nádražnej ulici v Ivanke pri Dunaji.

V našej spoločnosti je zamestnaný bezpečnostný poradca, držiteľ certifikátu ADR.
Spoločnosť PULImedical pri preprave nebezpečných vecí postupuje podľa dohody ADR.

PULImedical ako povinná právnická osoba si plní povinnosti v zmysle zákona o odpadoch obaloch. Sme členom kolektívnej organizácie SEWA (Slovak Electronic Waste Agency) vďaka ktorej si plníme záväzky voči Recyklačnému fondu a ponúkame komplexné služby zabezpečenia odvozu a likvidácie elektro odpadu.

Školenia

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb v oblasti dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekárskych prístrojov, záručného a pozáručného servisu a budovať dôveru našich súčasných i budúcich zákazníkov.

Servis

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb v oblasti dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekárskych prístrojov, záručného a pozáručného servisu a budovať dôveru našich súčasných i budúcich zákazníkov.

Napíšte nám