PULImedical - distribútor zdravotníckeho materiálu a techniky

Víta vás spoločnosť
PULImedical

Sme distribútor špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky

PULImedical, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť zameraná na distribúciu špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky.Zastupujeme svetových výrobcov Agfa, Becton Dickinson, Ella Legros, Quantum medical, Planmed, Swissray, Hitachi a Mentor. Našimi klientami sú medicínske centrá, zdravotnícke zariadenia a distribučné spoločnosti orientované na oblasť zdravotníctva.

Naše produkty

Školenia

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb v oblasti dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekárskych prístrojov, záručného a pozáručného servisu a budovať dôveru našich súčasných i budúcich zákazníkov.

Servis

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb v oblasti dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekárskych prístrojov, záručného a pozáručného servisu a budovať dôveru našich súčasných i budúcich zákazníkov.