Prihlásenie / Registrácia
Úvodná stránka > Služby spoločnosti PULImedical

Služby spoločnosti PULImedical

Spoločnosť PULImedical sa počas svojej pôsobnosti stala dodávateľom svetových medicínskych výrobkov a technológii. Naša spoločnosť poskytuje širokú škálu profesionálnych služieb a poradenstva.

Pre špeciálny zdravotnícky materiál zabezpečujeme trvalý zákaznícky servis, ktorý okrem iného zahŕňa naše pravidelné návštevy, školenia, odborné podujatia usporiadané našimi zamestnancami a klinickými špecialistami jednotlivých výrobcov.
Pre medicínsku technológiu a jednotlivé medicínske zariadenia ponúkame návrhy vybavenia pracovísk a optimálne konfigurácie jednotlivých zariadení.
Ponúkame konzultácie, projekčné spracovanie, stavebné poradenstvo, zákaznícky servis, inštalácie nami ponúkaných zariadení, technické a klinické zaškolenia obsluhy, trvalé školenia a technický servis, softwarovú podporu, vzdialený prístup počas životnosti jednotlivých technológii.

Vzdialený prístup – podpora znamená diaľkovú diagnostiku a kontrolu jednotlivých zariadení. Výsledkom je skrátenie reakčnej doby na minimum.
V neposlednom rade ponúkame možnosť zdokonaľovania už nami inštalovanej technológie či už pomocou „UP DATE“ (aktualizácia), „UP GRADE“ (modernizácia) pokiaľ to jednotlivé zariadenia a ich technológie umožňujú.

Takýto prístup našej spoločnosti prispieva k zvyšovaniu úrovne lekárskej starostlivosti našich zákazníkov voči svojim pacientom a klientom.

Technický servis medicínskych zariadení a podpora pracovísk

Technický servis vykonávajú naši servisní špecialisti odborne pravidelne školení na všetky nami ponúkané medicínske zariadenia. Sme vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou. Príslušní servisní špecialisti sú odborne spôsobilí a sú držiteľmi oprávnení na takúto činnosť, ktoré okrem iného vydáva Technická inšpekcia Slovenskej republiky.

Naša úzka spolupráca s výrobcami ktorých zastupujeme znamená mať k dispozícii ďalších vysokokvalifikovaných špecialistov technikov a lekárov aplikačných špecialistov, čo považujeme za ďalšiu záruku profesionálnej podpory našim zákazníkom.
Zákazník tieto služby využíva bezplatne a hradí len služby technického servisu.

Ponúkame niekoľko typov servisných zmlúv, ktoré vždy zohľadňujú skutočné potreby našich zákazníkov, optimalizujú finančné riziká, snažia sa čo najviac skvalitniť funkčnosť a predĺžiť životnosť medicínskych zariadení.

Naše prevádzkové a servisné strediská zabezpečujú :

  • Nahlasovanie záručných a pozáručných technických služieb a opráv, ako aj objednávky náhradných dielov.
  • Tieto služby máte možnosť využívať 24 hodín denne na ďalej uvedených kontaktoch :

Asistentská linka:

Autorizovaný servis značiek:

AGFA, BD, ELLA, HITACHI, QUANTUM, PLANMED

Pozáručné opravy v prípade ak nie je podpísaná paušálna zmluva je nutné potvrdiť písomnou objednávkou, e-mail, fax.

Pre prípad podpísanej paušálnej servisnej zmluvy postačí nahlásiť poruchu servisnému technikovi, alebo priamo na asistentskú linku našej spoločnosti.

Napíšte nám

*povinný údaj

Telefonický kontakt

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle: 02 / 459 44 920