Produkty

Ultrazvuky

Po celom svete sa v nemocniciach, na klinikách a u lekárov každý deň uskutoční približne 700.000 diagnostických ultrazvukových vyšetrení s použitím ultrazvukových systémov spoločnosti Siemens ACUSON.

Spoločnosť Siemens je jedným z najväčších dodávateľov ultrazvukových systémov špičkovej kvality a celosvetovým lídrom v oblasti zobrazovacích systémov.

Siemens poskytuje obchodné, servisné a všeobecne konzultačné služby v oblasti ultrazvukovej diagnostiky a echokardiografie. V zdravotníckom systéme Slovenskej republiky sú inštalované desiatky ultrazvukových prístrojov, využívané najmä v oblasti gynekológie, rádiológie, peri- a neonatológie, ortopédie, urológie a kardiológie.

ACUSON Freestyle

Prenosný ultrazvuk ACUSON Freestyle je prvý ultrazvukový systém na svete s bezdrôtovými sondami zameraný na rýchle prehliadky pacientov. Prináša novú úroveň jednoduchého používania, jednoduchej obsluhy a vynikajúcej kvality obrazu.

Ultrazvukový systém ACUSON Freestyle je výkonné, kompaktné a prenosné riešenie na zobrazovanie ultrazvukom, s vynikajúcou kvalitou obrazu a klinickým výkonom v rámci širokého spektra aplikácií. Vďaka bezdrôtovým sondám, intuitívnemu používateľskému rozhraniu a ovládacím prvkom integrovaným do sond poskytuje systém nové výhody pre lekárov, ktorí vykonávajú zákroky pod ultrazvukom.

K dispozícií sú tri sondy – lineárna sonda L13-5, lineárna sonda L8-3 a konvexná sonda C5-2.

Bezdrôtová technológia sond eliminuje obmedzenia dané káblami. Sondu možno umiestniť až do 3-metrovej vzdialenosti od systému, pričom ovládanie usg je integrované do sondy.

DICOM konektivita (prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového pripojenia) a USB export poskytujú flexibilitu, pokiaľ ide o možnosti ukladania zobrazení a možnosti zapojenia do siete.

Sondy a batéria sú sterilizovateľné pomocou systému STERRAD® 100S. Sondy možno v záujme dosiahnutia dezinfekcie vysokého stupňa ponárať do schválených tekutých čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

ACUSON S1000

Ultrazvukový systém ACUSON S1000 je základom produktového radu ACUSON S, ktorý poskytuje riešenia najvyššej kvality. Tento uvádzací systém zahŕňa najmodernejšiu ultrazvukovú technológiu, vynikajúce výkonové charakteristiky zobrazovania a všestranné aplikácie.

Ultrazvukový systém ACUSON S1000 sa vyznačuje prvotriednymi výkonovými charakteristikami zobrazovania.

Vyspelý dizajn systému je rovnaký, ako v prípade ultrazvukového systému ACUSON S2000 a ACUSON S3000 a  predstavuje špičku v rámci svojho odvetvia. Táto architektúra vedie ku generovaniu hi-fi ultrazvukového signálu, pričom súčasne prebieha viacero aplikácií v reálnom čase. Vďaka tomu máte k dispozícii prvotriednu kvalitu obrazu potrebnú pri diagnostike – a to dokonca aj v prípade pacientov, u ktorých je zobrazovanie náročné.

Túto robustnú, plne vybavenú platformu možno nakonfigurovať tak, aby splnila vaše klinické potreby. Podporuje široké spektrum sond a tiež viaceré aplikácie pre všetky typy telesnej konštitúcie. Vďaka tomu ide o systém, ktorý sa ideálne hodí do prostredí so spojenými službami v nemocniciach a súkromných ambulanciách.

Systém ACUSON S1000 poskytuje mimoriadnu ochranu investície a ponúka viaceré možnosti konfigurácie. Existuje aj možnosť rozšírenia a prechodu na ďalšie špičkové technológie značky Siemens, ktoré sú dostupné iba v prípade ostatných systémov z radu ACUSON S.
Do systému ACUSON S1000 boli prenesené mnohé z najpôsobivejších inovácií a aplikácií od spoločnosti Siemens. Patria medzi ne:

 • eSie Touch™ elasticity imaging (zobrazovanie pružnosti)– v reálnom čase počíta a znázorňuje mimoriadne citlivé zobrazenia relatívnej tuhosti tkaniva. Táto exkluzívna technológia od spoločnosti Siemens je k dispozícii v prípade sond s lineárnym a zakriveným rozložením prvkov a v prípade sond určených pre telesné dutiny.
 • eSieScan™ workflow protocols (protokoly pre tok pracovných činností)– zabezpečuje lepšiu konzistentnosť vyšetrení a racionalizovaný tok pracovných činností tým, že vám umožňuje, aby ste si protokol vyšetrenia prispôsobili svojim klinickým potrebám.
 • syngo® Auto OB measurements (merania pre oblasť gynekológie a pôrodníctva)– o 75 percent znižuje počet stlačení klávesov pri rutinných vyšetreniach plodu, vďaka čomu môžu pôrodníci generovať poloautomatické biometrické merania plodu.
 • syngo® eSieCalcs™ native tracing software (natívny softvér na sledovanie)– zlepšuje konzistentnosť používateľov a urýchľuje vyšetrenie pomocou technológie na detekciu rozhraní pri segmentácii oblasti záujmu a automatickom výpočte výsledkov.
 • Cadence™ contrast pulse sequencing technology** (technológia sekvencovania impulzov pri použití kontrastnej látky)– zlepšuje detekciu a charakterizáciu lézií pomocou mimoriadne citlivých a špecifických signálov pochádzajúcich z kontrastnej látky.
 • Advanced SieClear™ spatial compounding with Dynamic TCE (vyspelé priestorové skladanie s použitím algoritmu Dynamic TCE)– zvyšuje presnosť diagnostiky tým, že zlepšuje rozlíšenie kontrastu a detekciu rozhraní pomocou techniky skladania uplatňovanej v reálnom čase, ktorá po prvý raz v rámci daného odvetvia využíva 13 zorných lúčov pri väčších riadiacich uhloch.
 • AcuNav™ ultrasound catheter (katéter určený na používanie pri zobrazovaní ultrazvukom)– plnú silu ultrazvukovej technológie prenáša priamo do srdca, aby lekári mohli kompletné vyšetrenie ultrazvukom uskutočňovať počas intervenčných procedúr a predtým, ako pacient opustí katetrizačné laboratórium alebo elektrofyziologickú vyšetrovňu.

ACUSON S2000

Systém ACUSON S2000 určený na to, aby uskutočnil migráciu k novému rozmeru ultrazvukových technológií. Špičková kvalita obrazu, znalostný tok pracovných činností, adaptívny ergonomický dizajn a inovatívne aplikácie umožňujú novú úroveň spoľahlivosti diagnostiky.

Systém ACUSON S2000, optimalizovaný pre vysokofrekvenčné zobrazovanie, zabezpečuje špičkové dopplerovské zobrazovanie v módoch 2D, 3D, v kontinuálnom a pulznom móde (PW a CW) a 4D-móde.

Softvérové aplikácie systému ACUSON S2000 boli vyvinuté s použitím „strojového učenia“. Softvér využíva pokročilé algoritmy a expertnú databázu skutočných klinických prípadov na rozpoznávanie anatomických modelov a orientačných bodov, ako aj na uskutočňovanie automatických meraní.

Systém ACUSON S2000 výrazne rozširuje váš diagnostický dosah. Dokáže uskutočňovať široké spektrum najinovatívnejších klinických aplikácií súčasnosti — od zobrazovania elasticity prsníka s vysokým rozlíšením (eSie Touch™) až po aplikácie  Virtual Touch™*, ktoré sú našou revolučnou implementáciou technológie zobrazovania Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI).

Vyspelé priestorové skladanie SieClear™ zlepšuje definíciu hraníc anatomických štruktúr a kontrast tkaniva.

Dynamická technológia TCE™ na zlepšenie kontrastu tkanív redukuje výskyt škvŕn/šumu a zlepšuje zobrazenie okrajov v 2D-móde i objemových (3D/4D) módoch.

Vyspelá technológia sond obsahuje dvojnásobný počet prvkov s polovičnými rozmermi tak, aby sa zdokonalila hrúbka rezu, homogenita obrazu a rozlíšenie kontrastnej látky.

Natívny stopovací softvéru syngo® eSieCalcs™ automatizuje meranie zložitých lézií a štruktúr v dvoch a troch rozmeroch.

Merania syngo® Auto OB využívajú technológiu rozpoznávania vzoriek, a tak významne zdokonaľujú tok pracovných činností, keďže počet stlačení klávesov sa v prípade rutinných biometrických meraní plodu znižuje až o 70 %.

Objemové zobrazovanie môže skrátiť čas vyšetrenia tým, že máte dispozícii akvizičné techniky, ktoré minimalizujú počet stlačení klávesov a zhromažďujú množstvo dát za účelom dosiahnutia spoľahlivej diagnostiky.

Technika Spatio-Temporal Imaging Correlation (STIC, priestorovo-časová obrazová korelácia) pre dáta záznamov srdca plodu v priebehu niekoľkých srdcových cyklov, na vytvorenie 3D-objemu srdca plodu.

Aplikácie Virtual Touch™ s implementovanou technológiou zobrazovania Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI), ktorá akustickú energiu využíva na kompresiu tkaniva, a tak poskytuje kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnocovanie tuhosti tkanív.

Zobrazovanie elasticity eSie Touch™ počíta a zobrazuje relatívnu tuhosť tkaniva prostredníctvom cyklu s jemnou kompresiou.

Technológia sekvencovania impulzov s použitím kontrastnej látky Cadence™  zabezpečuje špičkovú citlivosť a rozlišovacie charakteristiky signálu kontrastnej látky za účelom vynikajúcej detekcie a charakterizácie okrajov a lézií.

Výrobné prednastavenia pre zobrazovanie boli klinicky optimalizované pre každé vyšetrenie a sondu tak, aby poskytovali konzistenciu, spoľahlivosť a vyššiu produktivitu v rámci celého spektra klinických aplikácií.

Automatické meranie zobrazení pomocou stlačenia tlačidla zabezpečuje nevídanú rýchlosť a reprodukovateľnosť.

Pohodlný nástroj na analýzu v režime offline – syngo® fourSight™ ViewTool – pomáha minimalizovať využitie systému a skracuje doby vyšetrení.

Streamlined Natural and Extended Reach Zones (racionalizované zóny prirodzeného a rozšíreného dosahu) umiestňujú najčastejšie používané ovládacie prvky na dosah ruky a umožňujú rýchly prístup k periférnym zariadeniam, záznamovým médiám a konektorom sond.

Dynamická technológia TCE™ na zlepšenie kontrastu tkanív redukuje výskyt škvŕn/šumu a zlepšuje zobrazenie okrajov v celom objeme, nielen pri „rezoch“, čím sa významne zlepšuje jemná diferenciácia tkanív.

ACUSON S3000

Ultrazvukový systém ACUSON S3000 je vstupnou bránou do sveta súčasných i budúcich prevratných technológií od spoločnosti Siemens.

Jednoduchým ovládaním a postupmi podporovaná diagnostika: dosiahnite vynikajúce výkony v oblasti pracovných postupov pomocou funkcionality multimodálneho prezerania a vyhodnocovania (Multi-modality Review).

Technológia zobrazovania mechanického napätia (Strain Imaging*) novej generácie: môžete využívať analýzu pomocou meraní tuhosti tkaniva založenej na akustickom impulze  ARFI a rýchlosti šírenia sa priečnej vlny.

Špička v oblasti zobrazovania mechanického napätia: osvojte si najkomplexnejší súbor elastografických aplikácií.

HD kvalita obrazu: na výber máte kompletné portfólio sond s vysokou hustotou prvkov (HD), ako aj štandardných sond.

Môžete importovať a prezerať ultrazvukové zobrazenia, zobrazenia z CT a MR a mamografické zobrazenia získané v minulosti a na obrazovke rozdelenej na segmenty ich porovnávať s ultrazvukovými zobrazeniami získavanými v reálnom čase.

Možnosť generovania presnejších vyšetrení pri dodatočnom sledovaní pacientov.

Možnosť skrátenia času potrebného pri revízii pred vyšetrením.

Potenciálne obmedzenie nepotrebného zobrazovacieho vybavenia na pracovnej stanici.

Systém ACUSON S3000 ponúka najúplnejšie portfólio pokročilých elastografických aplikácií a aplikácií založených na vyhodnocovaní rýchlosti šírenia sa priečnej vlny (Shear Wave), pričom na kvantifikáciu používa akustický impulz ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse).

Inovácia (upgrade) a prechod z ultrazvukového systému ACUSON S2000™ pomocou vzájomne zameniteľného hardvéru, softvéru a príslušenstva.

Hardvérové platformy s možnosťou inovácie možno prispôsobovať a rozširovať tak, aby spĺňali vaše potreby.

Vzájomne zameniteľné aplikácie a príslušenstvo.

Systémy z radu ACUSON S Family vychádzajú z architektúry SieStream Core Architecture a sú vybavené HD technológiou sond s vysokou hustotou piezo elementov.

Multimodalitné prezeranie (Multi-modality Review) neobmedzuje možný počet importovaných zobrazení DICOM. CT- a MR- zobrazenia, mamogramy a ultrazvukové zobrazenia získané v minulosti sa znázorňujú paralelne vedľa seba s ultrazvukovými zobrazeniami získavanými v reálnom čase. Ide o štandardnú funkciu v prípade každého ultrazvukového systému ACUSON S3000™.

Zobrazovanie pružnosti eSie Touch™: nástroj na vyhodnocovanie tuhosti tkaniva, ktorý sa jednoducho používa a uľahčuje analýzu lézií z hľadiska ich zloženia a veľkosti. Je dostupný v prípade sond s lineárnym a zakriveným rozložením prvkov a sond určených na vyšetrovanie dutín.

Zobrazovanie Virtual Touch™ *: mód duálneho zobrazovania v reálnom čase, ktorý využíva zobrazovaciu technológiu ARFI na jemné stlačenie tkaniva, na základe ktorého sa kvalitatívne vyhodnocuje jeho relatívna tuhosť.

Kvantifikácia Virtual Touch™ *: meracia technika, ktorá sa uskutočňuje v reálnom čase a využíva technológiu ARFI na generovanie tlakového pulzu, na základe ktorého sa s použitím priečnej vlny meria rýchlosť.

Virtual Touch™ IQ*: súbežná kombinácia zobrazovania a kvantifikácie, určená na vyhodnocovanie tuhosti tkaniva.

Advanced SieClear™ Spatial Compounding (rozšírené priestorové skladanie): ako prvá technológia v danom odvetví ponúka 13 zorných lúčov.

Technológia Clarify™ Vascular Enhancement (VE): obmedzuje výskyt šumu a artefaktov a zabezpečuje výnimočné kontrastné rozlíšenie a jasné vymedzenie mikro/makrovaskulatúry v povrchových orgánoch a cievach.

Ultrazvuková technológia TEQ™: ponúka dômyselné riešenie na optimalizáciu 2D-zobrazovania a zobrazovania spektrálnym dopplerom.

Čierno-biele a farebné panoramatické zobrazovanie SieScape™ Panoramic Imaging: veľké orgány a dlhé cievy je možné zobraziť celé, vďaka čomu sa na obrazovke nachádza viac anatomických informácií.

ACUSON SC2000

Ultrazvukový systém ACUSON SC2000™ pre objemové zobrazovanie zavádza novú paradigmu do zobrazovania echa a workflow, ktorá premení vašu echokardiografickú prax a dá vám možnosť uvidieť viac.

Nová výkonná architektúra a inovatívna technológia Coherent Volume Formation prinášajú technológiu Echo in a Heartbeat™ — skutočne celoobjemové zobrazovanie pre každého pacienta.

Na rozdiel od tradičných 3D-ultrazvukových systémov, ktoré na zloženie objemu potrebujú štyri až sedem srdcových cyklov, ultrazvukový systém ACUSON SC2000 poskytuje okamžitú akvizíciu celého objemu a tak zabezpečuje zdokonalený tok pracovných činností a lepšie výsledky.

Vyspelá architektúra ďalšej generácie je podporená prelomovými technológiami. Technológia Coherent Volume Formation v kombinácii s vysokofrekvenčnou objemovou akvizíciou zabezpečuje vynikajúce rozlíšenie obrazu. Pokročilé kardiovaskulárne aplikácie a kompatibilita s otvoreným štandardom 3D DICOM rozširujú uplatnenie tohto systému ďalšej generácie.

Okamžité zobrazovanie celého objemu systémom ACUSON SC2000 poskytuje celoobjemové zobrazenia pri každom údere srdca. Vďaka tomu sa objemové zobrazovanie môže používať aj u pacientov, ktorí predtým neboli optimálnymi kandidátmi pre 3D-aplikácie. Vzhľadom na to, že sa neskladajú zobrazenia z rozličných cyklov, objemové aplikácie sú možné aj u pacientov s arytmiou a u tých, ktorým robí problémy zadržať dych.

Vďaka technológii patentovaného aktívneho chladenia sondy 4Z1c možno zobrazovať široké spektrum kardiakov. Táto technológia umožňuje hlbšiu penetráciu ako bežné 3D-sondy. Poskytuje tak väčší zobrazovací potenciál dokonca aj v prípade pacientov, ktorých organizmus sa z technického hľadiska ťažko zobrazuje.

Pri používaní systému ACUSON SC2000 môže byť detekcia abnormalít pohybov stien pomocou objemového záťažového echa praktickou klinickou aplikáciou. Vyšetrenia objemového záťažového echa vám umožňujú získať celoobjemové LV-zobrazenia za jediný úder srdca pripadajúci na fázu. Aplikácia objemového záťažového echa Rapid Stress™ zabezpečuje rýchlu extrakciu a analýzu objemov záťažového echa, čím sa eliminuje potreba akvizície viacerých rovín v rámci jednej fázy.

Ultrazvukový systém ACUSON SC2000 na objemové zobrazovanie vychádza z novej architektúry, ktorá zabezpečuje 20 a viac celoobjemových zobrazení za sekundu – a poskytuje oveľa viac informácií ako súčasné konvenčné objemové systémy. Echokardiografické vyšetrenie získate skutočne za jediný úder srdca (Echo in a Heartbeat™).

Systém ACUSON SC2000 poskytuje kompletné riešenie pre klinické zobrazovanie, zahŕňajúce kardiovaskulárne aplikácie pre dospelých pacientov i pediatriu a tiež transezofageálne a vaskulárne aplikácie.

Balíky pokročilých kardiologických aplikácií, určené na používanie so systémom ACUSON SC2000, zahŕňajú:

 • 2D Imaging Workflow Acceleration (pre zrýchlenie toku pracovných činností pri 2D-zobrazovaní),
 • 2D Cardiac Functional Analysis (funkčnú 2D-analýzu srdca),
 • Volume Cardiac Analysis (objemovú analýzu srdca),
 • syngo® Velocity Vector Imaging™ (technológiu zobrazovania vektora rýchlosti),
 • Volume LA Analysis
 • Volume Valvular Assessment (objemové vyhodnocovanie funkcií chlopní),
 • Myocardial Contrast Enhancement (MCE, zdokonalenie kontrastu pri zobrazovaní myokradu) a Contrast Quantification (kvantifikáciu kontrastu),
 • LVO Contrast (pri opacifikácii ľavej komory),
 • Vascular Imaging (zobrazovanie ciev),
 • Pediatric Transthoracic Imaging (transtorakálne zobrazovanie v pediatrii).

Bc. Miroslav Lenk
tel.: 0905 229 495
e-mail: lenk@pulimedical.sk