Prihlásenie / Registrácia
Úvodná stránka > Produkty > BD Vacutainer®

BD Vacutainer®

1. Základné informácie o uzavretom vákuovom odberovom systéme BD VACUTAINER®

Systém BD Vacutainer® je uzavretý vákuový systém na odber krvi tvorený ihlou, držiakom a sterilnou vákuovou skúmavkou. Použitie BD Vacutainer® systému na odber krvi má mnoho výhod:

 • odber krvi je hygienický a bezpečný, nakoľko nedochádza k priamemu kontaktu s krvou
 • je to spoľahlivejšia alternatíva klasického odberu, pretože sa minimalizuje ovplyvnenie stanovenia manuálnymi úpravami vzorky a celý proces odberu zostáva konzistentný
 • plastové skúmavky BD Vacutainer® sú vyrobené z čistého PET (polyetyléntereftalátu) – materiálu, ktorý neobsahuje latex, skúmavky sú nerozbitné
 • v ponuke je široké spektrum skúmaviek pre základné aj špeciálne analýzy, farebné kódovanie uzáverov je v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 6710
 • rôzne druhy ihiel a odberových súprav umožňujú jednoduchý odber aj z ťažko dostupných alebo krehkých žíl (onkológia, geriatria a pod.)
 • súčasťou ponuky je aj špeciálna rada skúmaviek a bezpečnostných lanciet  pre odber kapilárnej krvi.

2. Skúmavky BD VACUTAINER® (venózny odber)

a) skúmavky na analýzu séra

Sérové skúmavky BD Vacutainer® s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. Vnútorná strana skúmaviek BD Vacutainer® na analýzu séra je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver) alebo trombín pre ešte rýchlejší proces zrážania (oranžový uzáver).

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
369032 4 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368815 6 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
367896 10 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
367817 5 trombín 13 x 75 100
369032 6 trombín 13 x 100 100

Skúmavky BD Vacutainer® SST™ II Advance na separáciu séra sa používajú pri biochemickom vyšetrení séra. Skúmavky sú dostupné v rôznych veľkostiach a majú uzáver v zlatej farbe. Skúmavky BD SST™ II Advance obsahujú oxid kremičitý potrebný na aktiváciu koagulácie odobratej vzorky a špeciálny gel, ktorý vytvára bariéru medzi sérom a koagulom a v porovnaní s klasickými biochemickými skúmavkami umožňuje uchovať sérum v primárnej skúmavke dlhší čas pre potreby prípadných ďalších analýz.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm)                          Ks v balení                         
368492 2 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
369032 4 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
368815 6 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
367896 10 oxid kremičitý (akt. zrážania) 13 x 75 100
367817 5 trombín 13 x 75 100
369032 6 trombín 13 x 100 100          

Skúmavky BD Vacutainer® RST predstavujú inovatívny produkt BD určený pre laboratóriá, ktoré vyžadujú rýchlu prípravu kvalitného séra. Skúmavky obsahujú špeciálny trombínový aktivátor zrážania v kombinácii s gélom, čo zabezpečuje vytvorenie séra už v priebehu 5 minút a zároveň minimalizuje tvorbu fibrínu.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm)                          Ks v balení                         
368774 5 trombín/Gel 13 x 100 100

b) koagulačné skúmavky (citrát sodný)

Citrátové skúmavky BD Vacutainer® obsahujú pufrovaný roztok citrátu sodného, ktorý slúži ako protizrážavé činidlo pri koagulačných štúdiách. Tieto skúmavky s bledomodrým uzáverom charakterizuje inovovaný tvar („skúmavka v skúmavke“), ktorý minimalizuje „mŕtvy“ priestor skúmavky a s tým spojenú aktiváciu krvných doštičiek. Skúmavky sú dodávané plastové alebo sklenené v dvoch koncentráciách citrátu – 0,109M alebo 0,129M.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
363047 1,8 Na citrát (0,109M), plast 13 x 75 100
363097 1,8 Na citrát (0,129M), plast 13 x 75 100
363048 2,7 Na citrát (0,109M), plast 13 x 75 100
363079 2,7 Na citrát (0,129M), plast 13 x 75 100
367714 4,5 Na citrát (0,105M), plast 13 x 75 100
367704 4,5 Na citrát (0,129M), plast 13 x 75 100
366575 6,0 Na citrát (0,105M), plast 13 x 100 100
367562 2,7 CTAD (0,109M), sklo 13 x 75 100
367599 4,5 CTAD (0,109M), sklo 13 x 75 100

c) skúmavky na stanovenie KO (EDTA)

Fialové skúmavky BD Vacutainer® EDTA slúžia na hematologické vyšetrenie krvi. Ako antikoagulačné činidlo sa používa K2EDTA alebo K3EDTA, ktoré je v suchej forme nanesené na vnútornú stranu plastových skúmaviek.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368841 2 K2EDTA 13 x 75 100
368856 3 K2EDTA 13 x 75 100
368861 4 K2EDTA 13 x 75 100
367864 6 K2EDTA 13 x 100 100
367836 2 K3EDTA 13 x 75 100
368857 3 K3EDTA 13 x 75 100
368850 4 K3EDTA 13 x 75 100

d) skúmavky na analýzu plazmy (heparín)

Skúmavky so zeleným uzáverom obsahujú nátrium heparín alebo lítium heparín v koncentrácii 17 IU heparínu/1ml krvi nastriekaný na vnútornú stranu skúmaviek a používajú sa pri biochemických vyšetreniach plazmy.  Heparínové skúmavky sa môžu centrifugovať bezprostredne po odbere, nie je nutné čakať na proces koagulácie.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368494 2 Li heparín 13 x 75 100
368884 4 Li heparín 13 x 75 100
368886 6 Li heparín 13 x 100 100
367526 10 Li heparín 16 x 100 100
367869 4,37 Na heparín 13 x 75 100
367876 6 Na heparín 13 x 100 100

Skúmavky BD PST™ II so svetlozeleným uzáverom sa používajú v biochémii na stanovenie rôznych parametrov z plazmy. Aby nedošlo k zrazeniu krvnej vzorky, skúmavky BD PST™ II obsahujú 17 IU lítium heparínu/1ml krvi a inertný polymérový gél, ktorý v priebehu centrifugácie vytvára bariéru medzi bunkami a krvnou plazmou a pri 25°C uchováva stabilitu väčšiny analytov až 24 hodín.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
367374 3 Li heparín/Gel 13 x 75 100
367376 4,5 Li heparín/Gel 13 x 100 100
367378 8 Li heparín/Gel 16 x 100 100

e) sedimentačné skúmavky

Skúmavky BD Vacutainer® Seditainer™ s objemom 5,2ml slúžia na meranie sedimentácie erytrocytov (ESR) bez potreby otvárania skúmavky a pipetovania krvi. Skúmavky BD Seditainer™ sú dostupné ako sklenené skúmavky vysoké 120mm s čiernym uzáverom. Krv sa po odbere do skúmavky premieša, uzavretá sa vloží do stojana BD Vacutainer® Seditainer™ a za 60 minút je možné odčítať výsledok.

Sedimentačné skúmavky s objemom 1,6ml a 2,8ml sú vhodné najmä pre stanovenie ESR u detí, po odobratí krvi sa skúmavky otvoria, vloží sa do nich pipetka so stupnicou a vložia sa do špeciálneho stojana.

Skúmavky s katal. č. 366676 sú určené pre stanovenie ESR prístrojom BD Sedi-15TM.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
366666 5,2 Na citrát (0,105M) 10 x 120 100
366674 5,2 Na citrát (0,105M) 10,25 x 120 100
367740 1,6 Na citrát (0,129M) 13 x 75 100
367741 2,4 Na citrát (0,129M) 13 x 75 100
366676 1,8 Na citrát (0,105M) 8 x 100 100

f) skúmavky na stanovenie glykémie

Skúmavky BD Vacutainer®  so šedým uzáverom obsahujú kombináciu fluorid sodný/oxalát draselný alebo fluorid sodný/Na2EDTA a používajú sa na stanovenie glukózy, laktátu a HbA1c. Význam pridaných aditív je najmä v stabilizácii hladiny glukózy vo vzorke. Keďže množstvo glukózy vo vzorke krvi po odbere rýchlo klesá v dôsledku jej metabolizácie krvnými elementmi, aditíva obsiahnuté v týchto skúmavkách inhibujú glykolytickú degradáciu glukózy.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368520 2 NaF/ Na2EDTA 13 x 75 100
368521 4 NaF/ Na2EDTA 13 x 75 100
368920 2 NaF/oxalát 13 x 75 100
368921 4 NaF/oxalát 13 x 75 100
368201 5 NaF/oxalát 13 x 100 100

g) skúmavky na analýzu stopových prvkov

Tmavomodré skúmavky BD Vacutainer® Trace Element sú špeciálne prispôsobené   na stanovenie stopových prvkov v krvnej vzorke – s aktivátorom zrážania pre analýzu séra alebo s K2EDTA pre vyšetrenie stopových prvkov v plazme. Zloženie skúmaviek zabezpečuje, že množstvo kontaminujúcich látok z gumenej zátky alebo z plastovej skúmavky neprevyšuje koncentráciu uvedenú nižšie v tabuľke.

Prvok Koncentrácia (μg/l)
zinok 40
horčík 60
železo 60
olovo 25
vápnik 400
meď 8
arzén 1
mangán 1,5
kadmium 0,6
chróm 0,9
antimón 0,8

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
368380 6 oxid kremičitý 13 x 100 100
368381 6 K2EDTA 13 x 100 100

h) skúmavky pre transfúzne služby (krížová skúška, ACD)

Skúmavky BD Vacutainer® na krížovú skúšku sú dostupné plastové s K2EDTA alebo s aktivátorom koagulácie a používajú sa u pacientov, ktorí dostávajú krvnú transfúziu. Tieto skúmavky je možné identifikovať podľa ružového uzáveru a špeciálneho štítku pre skúmavky na krížovú skúšku, ktorý je väčší ako u bežných BD Vacutainer® skúmaviek, aby bolo možné poznamenať na skúmavku viac informácií.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
366164 4 K2EDTA 13 x 75 100
367941 6 K2EDTA 13 x 100 100
368817 6 oxid kremičitý 13 x 100 100

Skúmavky BD Vacutainer® ACD sa používajú v imunohematológii alebo na transfúznych staniciach, kde je dôležité zachovať integritu erytrocytov. Skúmavky BD Vacutainer® ACD sa vyrábajú len sklenené so žltým uzáverom a ako aktívny antikoagulant obsahujú citrát sodný s kyselinou citrónovou a dextrózou v dvoch rôznych pomeroch: v roztoku ACD A je pomer aditíva k objemu krvi 1:5,67; v roztoku ACD B je pomer aditíva k objemu krvi 1:3.

ACD Roztok A Roztok B
citrát sodný 22,0 g/l 13,2 g/l
dextróza 24,5 g/l 14,7 g/l
kyselina citrónová 8,0 g/l 4,8 g/l
sorbát draselný (antimykotikum) 0,15 g/l 0,28 g/l

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
366645 8,5 ACD A 16 x 100 100
367756 6 ACD B 13 x 100 100

3. Skúmavky BD MICROTAINER® (kapilárny odber)

Skúmavky BD Microtainer® sa používajú na odber a centrifugáciu kapilárnej krvi z kožného vpichu najmä u detí ale aj onkologických a geriatrických pacientov. Skúmavky BD Microtainer® sú v ponuke s rôznymi aditívami pre všetky základné vyšetrenia, majú viditeľnú rysku plnenia (250-500µl), rovnaké farebné kódovanie ako štandardné skúmavky BD Vacutainer® a sú dostupné aj v jantárovej farbe pre svetlocitlivé stanovenia. Skúmavky BD Microtainer® majú špeciálny uzáver BD Microgard™  so zabudovaným zberačom so širším priemerom (8mm) kvôli uľahčeniu odberu vzorky, čo súčasne s lepším premiešaním zaisťuje získanie kvalitnej vzorky.

Kat. číslo Aditívum Farba uzáveru Ks v balení
365964 bez aditív červená 50
365968 BD SST™ aktivátor zrážania/gél zlatá 50
365979 BD SST™ jantár, aktivátor zrážania/gél zlatá 50
365975 K2EDTA fialová 50
365966 lítium heparín tmavozelená 50
365986 BD PST™ Li heparín /gél svetlozelená 50
365979 BD PST™ jantár, Li heparín /gél svetlozelená 50
365993 NaF/EDTA šedá 50

BD Microtainer® MAP je unikátna skúmavka na odber kapilárnej krvi, ktorá v sebe kombinuje výhody klasickej skúmavky BD Vacutainer® a skúmavky na kapilárnu krv BD Microtainer®. Vďaka rozmeru klasickej skúmavky a uzáveru BD HemogardTM ju možno použiť pre automatické spracovanie v analyzátoroch bez nutnosti jej otvárania alebo používania sekundárnej skúmavky, čím skracuje čas spracovania a zvyšuje bezpečnosť.

Kat. číslo Aditívum Farba uzáveru Veľkosť (mm) Ks v balení
363706 1,0mg K2EDTA fialová 13 x 75 50

4. Ihly BD Vacutainer®

a) klasické odberové ihly

Ihly BD Vacutainer® Precision Glide™ sú odberové ihly pre odber krvi do viacerých skúmaviek. Majú zdokonalený hrot, menší úkos, sú potiahnuté silikónom znižujúcim trenie, čo zaisťuje veľmi jemné, hladké preniknutie do žily so zníženou bolestivosťou. Laserová kontrola kvality každého kusu zaručuje najvyššiu úroveň kvality a unikátny postup brúsenia je dôvodom ich najvyššej ostrosti. Ihly BD Precision Glide™ na odber krvi sú v ponuke s hrúbkou 20, 21 a 22G.

Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm) Farba krytu Ks v balení
360210 22 25 čierna 100
360211 22 38 čierna 100
360212 21 25 zelená 100
360213 21 38 zelená 100
360214 20 25 žltá 100
360215 20 38 žltá 100

V ponuke sú aj hrubšie ihly využívané najmä vo veterinárnej medicíne.

Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm) Farba krytu Ks v balení
360745 20 25 žltá 100
360747 18 25 ružová 100
360748 18 38 ružová 100

b) bezpečnostné ihly BD EclipseTM

Ihly BD Vacutainer® Eclipse™ zvyšujú bezpečnosť tradičných ihiel BD Vacutainer® bez nutnosti meniť techniku odberu. Aktivácia bezpečnostného mechanizmu spočíva v jednoduchom zatlačení bezpečnostného ružového krytu jedným prstom na ihlu ihneď po vytiahnutí ihly so žily. Keďže táto deaktivácia ihly je ireverzibilná a nastáva bezprostredne po odbere, výrazne sa tým znižuje riziko poranenia hrotom ihly a zabraňuje sa prenosu infekcie. Ihly BD Eclipse™ sú kompatibilné so všetkými držiakmi a skúmavkami BD Vacutainer®.

Pre akútnu medicínu sú ideálne ihly BD Vacutainer® Eclipse™ s už pripojeným držiakom, ktoré sú balené jednotlivo a samozrejme sterilne (katal. č. 368650 a 368651).

Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm) Farba krytu Ks v balení
368609 21 32 zelená 48
368610 22 32 čierna 48
368650 21 32 zelená 1000
368651 22 32 čierna 1000

c) ihly BD Vacutainer® EclipseTM SignalTM

Bezpečnostné ihly BD Vacutainer® EclipseTM SignalTM uľahčujú proces odberu krvi z ťažko dostupných alebo krehkých žíl (napr. pediatria, geriatria, onkológia, hematológia), prípadne sú vhodné pre tréning alebo začínajúce sestry. Unikátny dizajn s priesvitnou komôrkou indikuje ihneď po zavedení ihly, či je ihla priamo v žile a tým sa predchádza bolestivému viacnásobnému skúšaniu napichnutia (tzv. „fishing“).  

 
Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm) Farba krytu Ks v balení
368837 21 32 zelená 50
368838 22 32 čierna 50

d) súpravy na odber krvi („krídelkové ihly“)

Súpravy BD Vacutainer® Safety-Lok™ a Push Button sú sterilné uzavreté systémy na odber krvi z ťažšie napichovateľných ciev (geriatria, onkológia a pod.), keď je potrebné manipulovať so skúmavkami mimo miesta vpichu, aby nedošlo k prepichnutiu žily. Sú ideálne aj pri odberoch krvi na hemokultúry. Súčasťou súprav na odber krvi BD Vacutainer® je ochranný kryt, ktorý po odbere krvi natrvalo zaistí ihlu – v prípade Safety-Lok™ sa bezpečnostný mechanizmus aktivuje potiahnutím hadičky, v prípade súpravy Push Button sa ihla deaktivuje ešte v žile po zatlačení vyznačeného miesta na ihle. Pri súprave BD Safety - Lok™ je preukázané 10x nižšie riziko poranenia hrotom ihly. Tieto súpravy sú ponúkané vo veľkostiach 21, 23 a 25G s rôznymi dĺžkami hadičiek bez latexových spojov.

BD Vacutainer® Safety-Lok™

Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm )ihla, hadička Farba krytu Ks v balení
367282 21 19, 175 zelená 50
367286 22 19, 300 zelená 50
367284 23 19, 175 svetlomodá 50
367288 23 19, 300 svetlomodá 50
367295 25 19, 175 tmavomodrá 50

BD Vacutainer® Push Button

Kat. číslo Gauge Dĺžka (mm )ihla, hadička Farba krytu Ks v balení
367338 21 19, 175 zelená 50
367344 21 19, 300 zelená 50
367336 23 19, 175 svetlomodá 50
367342 23 19, 300 svetlomodá 50
367335 25 19, 175 tmavomodrá 50
367341 25 19, 300 tmavomodrá 50

e) bezpečnostné lancety

Kontaktom aktivované lancety BD Microtainer® sú bezpečnostné pomôcky pre odber kapilárnej krvi z prsta určené na jednorázové použitie. Množstvo získanej krvi je od jednej kvapky (fialová lanceta, vhodná pri monitorovaní glykémie) až po 500µl (modrá lanceta, vhodná na biochemické vyšetrenia z kapilárnej krvi). Aktivácia dotykom až priamo na mieste aplikácie zaručuje vždy konštatnú hĺbku vpichu pri súčasne zníženej bolesti pacienta. Lancety BD QuikheelTM s čepieľkou sú dizajnované pre šetrný odber krvi z  detskej päty u novorodencov a batoliat.

Kontaktom aktivované lancety BD Microtainer®

Kat. číslo Typ Farba Hĺbka vpichu (mm) Šírka vpichu (mm) Objem krv Ks v balení
366592 ihla fialová 1,5 30 malý - jedna kvapka 200
366593 ihla ružová 1,8 21 stredný 200
366594 čepieľka modrá 2,0 1,5 veľký 200

Incízne jednorázove ihly BD Quickheel™

Kat. číslo Typ Farba Hĺbka vpichu (mm) Šírka vpichu (mm) Objem krv Ks v balení
368102 čepieľka ružová 0,85 1,75 stredný 50
368103 čepieľka zelená 1,00 2,50 veľký 50

5. Držiaky, adaptéry, škrtidlá, doplnky

Držiaky BD Vacutainer® sú kompatibilné so všetkými  ihlami a skúmavkami BD Vacutainer® , vrátane bezpečnostných ihiel BD Eclipse™ a súprav na odber krvi a sú tiež kompatibilné s fľaškami na hemokultúru BD BACTEC™. Držiaky BD Vacutainer® Single Use sú určené na jedno použitie, kým držiaky BD Vacutainer® ProntoTM obsahujú špeciálny mechanizmus na odstraňovanie ihiel, preto sú vhodné pre viacnásobné použitie (potrebná dezinfekcia po každom použití). Luer adaptér je zostrojený tak, aby bol kompatibilný s katétrami, podkožnými ihlami a súčasne so skúmavkami BD Vacutainer® na odber krvi. 

Kat. číslo Popis Ks v balení
364815 držiak BD Vacutainer® na jedno použite 250
368872 držiak BD Vacutainer® ProntoTM pre viacnásobné použitie 20
367300 luerový adaptér BD Vacutainer®     100

Systém BD Vacutainer® ponúka dva druhy škrtidiel: škrtidlo na viacero použití BD Vacutainer® Pronto™ (s detskými motívmi) a jednorázové škrtidlo BD Vacutainer® Stretch™. Používaním jednorázového škrtidla BD Stretch™ sa u pacientov znižuje riziko prenosu infekcií typických pri opakovanom používaní škrtidla (hepatitída B, hepatitída C, MRSA a pod.). Škrtidlo BD Stretch™ je dodávané v jednom kotúči, z ktorého je možné vďaka perforácii jednoducho odobrať 25 kusov. Systém BD Vacutainer® ponúka taktiež aj dávkovač krvi DIFF-SAFE®, pomocou ktorého je možné získať kvapku krvi bez potreby otvorenia BD Vacutainer®  skúmavky, čo je ideálne pre vyšetrenie krvného náteru.

Kat. číslo Popis Ks v balení
367204 jednorázové škrtidlo BD Stretch™ bez latexu 25
367218 škrtidlo pre viacnásobné použitie Pronto™ bez latexu 6
366005 dávkovač  kvapky krvi DIFF-SAFE® 1000

6. Produkty na analýzu krvných plynov

Sada striekačiek BD Vacutainer® je určená na meranie rôznych parametrov acidobázickej rovnováhy v arteriálnej krvi v akútnej medicíne (pO2, pCO2, pH, iCa, iMg, glukóza, kreatinín, hemoglobín, laktát, Na, K a iné). Suchý lítium heparín nastriekaný na vnútorných stenách skúmaviek je balancovaný vápenatými katiónmi a tým sa zabraňuje jeho prípadnej väzbe na sledované elektrolyty a ovplyvneniu meraných hodnôt. Rada striekačiek BD Vacutainer® A-Line™ sa používa na testovanie plnej krvi, striekačky BD Vacutainer® Preset™ je možné využiť aj pre odber z linky. Obe rady sú dodávané v objemoch 1 a 3ml, rada  BD Vacutainer® Preset™  je dostupná v balení s ihlou aj bez ihly (Luer alebo Luer-Lok ukončenie).

BD A-line™

Kat. číslo Popis Objem striekačky (ml) Objem krvi (ml) Ks v balení
364356 Luer zakončenie 1 0,6 100
364378 Luer-Lok™ BD Hemogard™ 3 1,6 100
364376 Luer zakončenie 3 1,6 100

BD Preset™ bez ihly

Kat. číslo Popis Objem striekačky (ml) Objem krvi (ml) Ks v balení
364416 BD Luer zakončenie 1 0,6 100
364316 BD Luer-Lok™ BD Hemogard™ 3 1,6 100

BD Preset™ s ihlou

Kat. číslo Popis Objem striekačky (ml) Objem krvi (ml) Ks v balení
364413 Luer zakončenie, ihla 23g x 25 mm 1 0,6 100
364415 Luer zakončenie, ihla 25g x 16 mm 1 0,6 100

7. Stojany a pipety na sedimentáciu, BD Sedi-15™

Súčasťou ponuky sú aj stojany pre stanovenie sedimentácie:

 • u 5,2ml BD Vacutainer® skúmaviek (katal. č. 366666) ide o uzavretý systém stanovenia, skúmavky sa po odbere zavreté vložia do stojana BD Seditainer™, ktorý je kapacitne prispôsobený až na 10 skúmaviek a je vybavený jedinečným systémom nastavenia nulovej hladiny a pohyblivou Westergrénovou stupnicou jednotiek, hodnoty ESR sa odčítavajú po 1 a 2 hodinách;
 • u 1,6 a 2,4ml skúmaviek (katal. č. 367740 a 367741) je analýza polouzavretá, skúmavky sa po odbere otvoria, postavia do stojana, vloží sa do nich pipeta s vyznačenom stupnicou, ktorá umožní nasatie krvi a odčítanie hodnôt ESR rovnako po 1 a 2 hodinách.

BD Sedi-15™ je plne automatizovaný a uzatvorený systém na stanovenie sedimentácie erytrocytov. Vďaka špeciálnej technológii a digitálnej kamere vypočíta jedno- a dvoj-hodinovú Westergrénovú sedimentáciu v priebehu 27 minút. Súčasťou je stojan na 15 sterilných vákuových 1,8 ml BD Vacutainer® SeditainerTM skúmaviek(kata. č. 366676), integrovaná tlačiareň na okamžitú tlač výsledkov, sieťový kábel umožňujúci prepojenie s inými prístrojmi a samozrejmosťou je aj štartovací balíček so skúmavkami na kontrolu kvality.

Kat. číslo Popis Ks v balení
366016 stojan BD Vacutainer® pre 5,2ml skúmavky 1
36161361 stojan pre1,6 a 2,4ml skúmavky 1
36161360 pipety pre 1,6 a 2,4ml skúmavky 500
366076 BD Sedi-15TM  (+ jeden stojan a 1 papier do tlačiarne) 1

8. BD VACUTAINER® systém na odber moču

Systém BD Vacutainer® zahŕňa taktiež produktovú radu pre štandardizovaný zber a transport moču. Skúmavky pre biochemické analýzy moču uchovávajú stabilitu vzorky až do 72 hodín, skúmavky určené pre mikrobiologické vyšetrenia moču uchovajú bakteriálnu viabilitu až do 48 hodín. Všetky skúmavky sú sterilné a vákuové a vďaka špeciálnym odberovým slamkám je možné vzorku moču jednoducho, pohodlne a hygienicky odobrať z ľubovoľnej nádoby alebo zberného vrecka.  V ponuke sú aj sterilné odberové nádobky s objemom 120ml alebo 3litrové kontajnery na 24 hodinový zber moču – z oboch nádob sa vďaka zabudovanej ihle dá rovnako jednoducho a sterilne preniesť vzorka moču do vákuovej skúmavky BD Vacutainer®.

Vákuové skúmavky pre biochémiu moču

Kat. číslo Popis Aditívum Objem (ml) Rozmer (mm) Ks v balení
368500 guľaté dno žiadne 4 13 x 75 100
368501 guľaté dno žiadne 6 13 x 100 100
364992 kónické dno konzervant 8 16 x 100 100
365000 kónické dno žiadne 9,5 16 x 100 100
364938 guľaté dno žiadne 10 16 x 100 100
364915 guľaté dno žiadne 11 16 x 100 100

Vákuové skúmavky pre mikrobiológiu moču

Kat. číslo Popis Aditívum Objem (ml) Rozmer (mm) Ks v balení
364958 guľaté dno konzervant 4 13 x 75 100
364955 guľaté dno konzervant 10 16 x 100 100

Doplnky pre odber moču

Kat. číslo Popis Objem (ml) Ks v balení
364041 sterilný pohárik s integrovanou slamkou 120 100
364982 plastový kontajner na 24hodinový zber moču 3000 1
364940 odberová slamka 8 100

9. Produkty pre molekulárnu diagnostiku

a) skúmavky na prípravu plazmy

Izolácia plazmy je jedným zo základných krokov v in vitro molekulárnej diagnostike. BD Vacutainer® PPTTM  skúmavky sú určené na jednoduchú a bezpečnú prípravu plazmy z venóznej krvi. Vďaka suchému antikoagulantu (K2EDTA) nastriekanému po stenách skúmavky a špeciálnemu separačnému gélu dochádza k oddeleniu väčšiny erytrocytov a granulocytov a časti lymfocytov a monocytov, čím sa po centrifugácii získa kvalitná nezriedená plazma.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
362791 5 K2EDTA/Gel 13 x 100 100
362795 5 K2EDTA/Gel 13 x 100 100
362799 8,5 K2EDTA/Gel 16 x 100 100

b) skúmavky na prípravu buniek

BD Vacutainer® CPTTM skúmavky umožňujú izoláciu periférnych krvných mononukleárnych buniek v jednom kroku bez potreby ďalších laboratórnych úkonov ako sú značenie sekundárnych skúmaviek, riedenie vzorky, zber z hustotného gradientu a iné. Skúmavky obsahujú antikoagulant (citrát sodný alebo heparín sodný) a kombinovaný separačný systém gel/Fikol, čím k separácii dochádza už v priebehu jedinej 20minútovej centrifugácie. Naviac povrch BD CPTTM sklenených skúmaviek je silikonizovaný, čo minimalizuje nešpecifickú bunkovú aktivitu. Keďže gel vytvára stabilnú bariéru medzi vrstvami buniek, so separovanou vzorkou v skúmavke BD CPT™ sa môže ďalej manipulovať bez rizika  opätovného premiešania oddelených vrstiev.

Kat. číslo Objem (ml) Aditívum Veľkosť (mm) Ks v balení
362781 4 Na citrát/Fikol 13 x 100 60
362782 8 Na citrát/Fikol 16 x 125 60
362780 8 Na heparín/Fikol    16 x 125 60

c) PAXgeneTM kit pre izoláciu RNA z krvi

PAXgeneTM Blood RNA System je unikátny kit, ktorý v sebe jednoducho spája všetky kroky od odberu krvi, cez stabilizáciu nukleových kyselín až po samotnú izoláciu RNA. Stabilizácia intracelulárnej RNA v skúmavke je vďaka špeciálnemu konzervantu zabezpečená niekoľko dní pri laboratórnej teplote a pri 4°C  až niekoľko týždňov.

Kat. číslo Popis Ks v balení
762165 PAXgeneTM Blood RNA Tubes 100

10. BD T&T® transportný systém

Transport biologického materiálu pre laboratórne vyšetrenia je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu predanalytickej fázy. BD aktuálne ponúka kompletnú sadu produktov pre jednoduchý a najmä bezpečný prenos vzoriek s ohľadom na kontrolu času medzi odovzdaním vzorky a jej doručením do laboratória a kontroly teploty počas celého transportu. V ponuke sú:

 • rôzne typy stojanov na skúmavky určené pre laboratória, ambulancie, nemocničné oddelenia a pod.
 • špeciálne transportné stojany BD Hemobox® 4 ideálne pre odber krvi v domácom prostredí a bezpečný transport vzoriek
 • sekundárne a terciárne transportné boxy pre prenos vzoriek z miesta odberu na miesto spracovania
 • BD T&T® elektronický systém na monitorovanie času a teploty v transportných boxov počas prenosu vzoriek vrátane softwaru pre vyhodnocovanie týchto údajov

Zobraziť PDF súbor

11. Odber krvi vákuovým systémom (video)

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Bc. Hana Koterbová, tel.: 0905 201 376, e-mail: koterbova@pulimedical.sk

Napíšte nám

*povinný údaj

Telefonický kontakt

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle: 02 / 459 44 920