Prihlásenie / Registrácia
Úvodná stránka > O spoločnosti PULImedical

O spoločnosti PULImedical

PULImedical spol. s r.o. je obchodná a servisná spoločnosť zameraná na distribúciu špeciálneho zdravotníckeho materiálu, predaj a servis zdravotníckej techniky. Zastupujeme svetových výrobcov: Agfa- Belgicko, Argon - Holandsko, Becton Dickinson - USA, Ella Legros - Francúzsko, Hitachi - Japonsko, Mentor - USA, MollerMedical - Nemecko, Planmed -Fínsko, Siemens - Nemecko,TruLife - Írsko, Voe -Španielsko.
O spoločnosti PULImedical

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a počas svojej existencie si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Zameriavame sa predovšetkým na zdravotnícke zariadenia, medicínske centrá a distribučné spoločnosti orientované na oblasť zdravotníctva. Na Slovensku spolupracujeme s univerzitnými a regionálnymi nemocnicami, súkromnými inštitúciami ako aj s najrenomovanejšími medicínskymi špecialistami. Naša spoločnosť participuje na významných svetových výstavách ako sú: ECR Viedeň, Rakúsko; MEDICA Düsseldorf, Nemecko; PRAGOMEDICA Praha, MEDICA Brno, Česká Republika.
Organizujeme množstvo odborných podujatí a školení pre našich existujúcich a budúcich zákazníkov. Spoločne so spoločnosťou Becton Dickinson sa staráme o bezpečnosť našich zákazníkov a ich pacientov. Spoločnosť sídli vo vlastnej budove v priemyselnej zóne na Nádražnej ulici v Ivanke pri Dunaji.

V našej spoločnosti pracuje dvadsať usilovných ľudí, ktorí sa starajú o spokojnosť našich zákazníkov.
Sme si vedomí toho, že zárukou prosperujúcej spoločnosti je spokojný zákazník a táto myšlienka sa stala našou ústrednou filozofiou. Naše motto : PULImedical – Váš dlhodobý obchodný partner napĺňame už 20 rokov. Hlavným cieľom našej politiky kvality je aj poskytovanie spoľahlivého obchodného partnerstva ako aj zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov. Všetky tieto ciele sú trvalým ukazovateľom dobrej a stabilnej spoločnosti, akou PULImedical, spol. s r.o. je.

Politika kvality a zameranie spoločnosti

  • obchodná činnosť – nákup, predaj prenájom a servis zdravotníckej techniky a špeciálneho zdravotníckeho materiálu ( business activities – purchase, sale, lease and service of medical devices and special medical supplies)

  • poradenstvo pre investičnú činnosť v oblasti zdravotníctva (investment consultancy in medical area) .

V našej spoločnosti je zamestnaný bezpečnostný poradca, držiteľ certifikátu ADR.
Spoločnosť PULImedical pri preprave nebezpečných vecí postupuje podľa dohody ADR.

PULImedical ako povinná právnická osoba si plní povinnosti v zmysle zákona o odpadoch obaloch. Sme členom kolektívnej organizácie SEWA (Slovak Electronic Waste Agency) vďaka ktorej si plníme záväzky voči Recyklačnému fondu a ponúkame komplexné služby zabezpečenia odvozu a likvidácie elektro odpadu.

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb v oblasti dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, lekárskych prístrojov, záručného a pozáručného servisu a budovať dôveru našich súčasných i budúcich zákazníkov.

Pracovníci našej spoločnosti sa preto zaväzujú vykonávať všetky činnosti v súlade s pravidlami etiky, plniť požiadavky systému manažérstva kvality a trvalo ho zefektívňovať.

Napíšte nám

*povinný údaj

Telefonický kontakt

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. čísle: 02 / 459 44 920